Kansainvälinen yhteistyö

Sydänlapset ja -aikuiset ry tekee kansainvälistä yhteistyötä erityisesti yhdistystä vastaavien sisarjärjestöjen kanssa Pohjoismaissa sekä Euroopassa. Pohjoismaista yhteistyötä on tehty jo vuodesta 1984 lähtien. Muiden Euroopalaisten järjestöjen kanssa yhteistyö alkoi enenevissä määrin vuonna 2004. 

Pohjoismaisen ja Eurooppalaisen yhteistyön muotoja ovat tiedon, kokemusten ja toimintamallien jakaminen synnynnäisten sydänvikojen hoidossa ja niiden kehityksessä sekä kuntoutus-, tiedotus- ja vertaistoiminnassa. Yhteistyötä tehdään muun muassa järjestämällä tai osallistumalla erilaisiin yhteistyötahojen järjestämiin kokouksiin ja konferensseihin. Sydänlapset ja -aikuiset ry:llä on myös edustus Euroopan laajuisen synnynnäisesti sydänvikaisten kattojärjestön ECHDOn hallituksessa (European Congenital Heart Disease Organisation) sekä synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten Euroopan laajuisessa työryhmässä ECHG:ssä (European Congenital Heart Group). 

Sydänlapset ja -aikuiset ry järjestää yhteistyössä muiden Pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa vuosittain Pohjoismaisen sydännuorten leirin, joka on saavuttanut suuren suosion sydännuorten keskuudessa. Sydänlapset ja -aikuiset ry on lisäksi järjestänyt kahdesti synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten kansainvälisen EuroHearts-konferenssin Suomessa sekä lähettänyt edustusta muiden maiden järjestämiin vastaaviin konferensseihin. Muita yhteistyön tuloksina syntyneitä tuotoksia ovat muun muassa erilaiset tiedotusmateriaalit, joista esimerkkinä mainittakoon Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, jonka esikuvana on aikanaa ollut Ruotsin organisaation Hjärtebarnsboken sekä yhdistyksen sydännuorten ja -aikuisten jaoston Synjan perustaminen. 

Linkkejä: