Yleisimmät sydänviat

Rakenteellisia sydänvikoja esiintyy likimain vakiomäärä kaikkialla maailmassa. Miltei yhdellä sadasta vastasyntyneestä on jokin synnynnäinen sydänvika. 

Ei ole olemassa kahta täysin samanlaista sydänvikaa. Synnynnäinen sydänvika on yhteisnimitys monelle sadalle erilaiselle sydämen ja suurten verisuonten rakennevialle. 

Yleisimmät synnynnäiset sydänviat voidaan jakaa 3 pääryhmään. Yleisimpiä ovat oikovirtausviat (kammioväliseinäaukko, eteisväliseinäaukko, avoin valtimotiehyt ja eteis-kammioväliseinäaukko). Ahtaumaviat (aorttastenoosi, pulmonaalistenoosi ja aortan koarktaatio) rajoittavat normaalia virtausta sydämestä valtimoihin tai virtausta laskevassa aortassa. Sinisen ryhmän eli syanoottisen ryhmän vioissa (suurten suonten transpositio, Fallotin tetralogia, vajaakehittynyt sydämen vasen puoli) on yhteistä, että vähähappinen ja runsashappinen veri pääsevät sekoittumaan ja elimistössä kiertävän valtimoveren happipitoisuus on tavallista alempi. 

Esiintyvyydeltään yleisimpiä sydänvikoja ovat kammioväliseinäaukko (VSD 42 % sydänvioista), eteisväliseinäaukko (ASD 9 %), avoin valtimotiehyt (PDA 5 %), eteis-kammioväliseinäaukko (AVSD 4 %), aortan koarktaatio (CoA 5 %), aortan ja keuhkovaltimon ahtaumat (AS 8 %, PS 6 %), suurten suonten transpositio (TGA 5 %), vajaakehittynyt sydämen vasenpuoli (HLHS 3 %) sekä Fallot'n tetralogia (TOF 3 %). Nämä 10 yleisintä sydänvikaa vastaavat noin 90 % kaikista synnynnäisistä sydänvioista. Loput harvinaisemmat viat vastaavat yhteensä noin 10 % kaikista vioista. Nämä esiintyvyysluvut ovat tsekkiläisestä tutkimuksesta. Samalla potilaalla voi olla useita eri vikoja, jolloin potilas kuluu vaikeimman vikansa mukaiseen ryhmään.

Lähde: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja 2006 sekä Markku Leskinen LT, erikoislääkäri, OYS