Kammioiden väliseinän aukko - VSD

Kammioväliseinäaukko on yleisin synnynnäinen sydänvika. Noin 40 % sydänvioista on kammioväliseinäaukkoja. VSD on lyhennys sanoista Ventricular Septal Defect. VSD:ssä verta virtaa aukon lävitse vasemmasta kammiosta oikeaan kammioon. Keuhkoissa kiertää normaalia enemmän verta ja sydän tekee ylimääräistä työtä. 

Pieni VSD ei aiheuta oireita, mutta sivuääni voi olla kuulua voimakkaana. Pienet, läpimitaltaan alle 3 mm kokoiset kammioväliseinäaukot eivät aiheuta oireita eivätkä vaivoja täysiaikaisena syntyneelle lapselle. Koska huomattava osa aukoista sulkeutuu itsestään ensimmäisten elinvuosien aikana, hoidoksi riittää seuranta.
 
Kookas aukko voi aiheuttaa imeväiselle sydämen vajaatoiminnan oireita jo muutaman viikon iässä. Imeväisellä tyypillisiä sydämen vajaatoiminnan oireita ovat suurentunut hengitystiheys ja väsyminen rintaa imiessä. Imeväinen ei jaksa syödä ja nukahtelee kesken ruokailun. Myös lapsen maksa voi olla suurentunut, sydämen syke nopeutunut ja lapsi voi kasvaa huonosti. Oikovirtauksen aiheuttama sydämen vajaatoiminta hoidetaan lääkkeillä ja tarvittaessa VSD suljetaan kirurgisesti.
 
Kammioväliseinän aukko suljetaan leikkauksella missä tahansa iässä, jos se lääkityksestä huolimatta häiritsee sydämen toimintaa tai lapsen hyvinvointia. Jos kammioväliseinäaukko on suuri, vasen eteinen ja molemmat kammiot laajenevat, ja samalla oikean kammion ja keuhkovaltimon paine kohoavat. Kohonnut keuhkovaltimon paine voi vähitellen vaurioittaa keuhkoverisuonia ja sydäntä. Oikea-aikainen korjaus estää nämä vauriot. Usein korjausleikkaus tehdään jo imeväisiässä.
 
Kammioväliseinäaukko voi sulkeutua itsestään eikä hoitoa yleensä tarvita. Aukon koko ja sijainti vaikuttavat sulkeutumisen todennäköisyyteen. Sydämen väliseinän alaosan muskulaarisella eli lihaksikkaalla alueella sijaitsevat aukot menevät hyvin usein kiinni itsestään. 

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren, Suomalaisten uusi sydänkirja, Eero Jokinen sekä Markku Leskinen