Fallot'n tetralogia - TOF

Tämä vika on yleisin ns. sinisten lasten sydänvioista. Sitä nimitetään Fallot'n tetralogiaksi (TOF), koska tohtori Arthur Fallot kuvasi vikaan kuuluvan neljä osatekijää: 1) Keuhkovaltimon tyvi on ahdas. 2) Kammioiden väliseinässä on aukko. 3) Aortta sijaitsee keskimääräistä enemmän oikealla, osittain myös oikean kammion päällä = ”ratsastava aortta”. 4) Oikea kammio on tavallista paksuseinäisempi.
 
Koska veren pääsy keuhkoihin on vaikeutunut, osa vähähappisesta laskimoverestä virtaa oikeasta kammiosta aorttaan laskien valtimoveren happikyllästeisyyttä. Jotkut lapset saavat sinisyyskohtauksia, mitkä johtuvat keuhkovaltimon tyven kouristuksenomaisesta supistuksesta.
 
Fallot'n vika leikataan alle yhden vuoden ikäisenä. Pulmonaalistenoosi korjataan ja VSD suljetaan siten, että aortta jää kokonaan vasemman kammion puolelle. Oikean kammion seinämäpaksuus palautuu normaaliksi kammiopaineen laskiessa. Jos keuhkovaltimot ovat vian vuoksi jääneet liian kapeiksi, tehdään ensin tekemään sunttileikkaus. Tämä toimenpide on apuleikkaus, jossa aortasta solisvaltimon tyvestä johdetaan Gore-Tex-putkella lisää verta keuhkovaltimoon. Tämä lisääntynyt verenvirtaus kasvattaa keuhkovaltimohaaroja laajemmiksi. Kun keuhkoverenkierto lisääntyy, potilaan valtimoveren happikyllästeisyys nousee ja kielessä sekä iholla näkyvä sinisyys vähenee. Vian täyskorjaus on mahdollinen, kun keuhkovaltimohaarat ovat kasvaneet riittävän suuriksi.
 

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen