Valtasuonten transpositio - TGA

TGA on lyhennys sanoista Transposition of Great Arteries. Aortan ja keuhkovaltimon lähtökohdat ovat vaihtaneet paikkaansa. Runsashappinen veri menee vasemmasta kammiosta keuhkovaltimoa pitkin takaisin keuhkoihin ja elimistöstä tuleva vähähappinen laskimoveri virtaa oikeasta kammiosta lähtevää aorttaa pitkin takaisin elimistöön. Lapsi on sininen ja tarvitsee pikaisesti apua. Lisähapen antaminen ei vaikuta veren happikyllästeisyyteen, koska keuhkoista tuleva runsashappinen veri ei pääse elimistöön. Korjausta odotellessa lapselle annetaan suoneen prostaglandin-lääkettä valtimotiehyen pitämiseksi auki. Näin varmistetaan, että valtimo- ja laskimoveri pääsevät sekoittumaan. Yleensä tehdään ensiaputoimenpiteenä sydämen katetroinnissa eteisväliseinäaukon laajennus. Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että riittävä määrä runsashappista verta pääsee aorttaan ja elimistöön.
 
Nykyään korjaus eli "arterial switch"-leikkaus tehdään yleensä noin viikon ikäisenä. Siinä valtasuonet katkaistaan tyvestään ja vaihdetaan ristiin. Samalla sepelvaltimot siirretään lähtemään vasemmasta kammiosta lähtevän aortan tyvestä.
 
Aikaisemmin tehtiin Mustardin tai Senningin leikkaus, joissa verivirrat ohjattiin eteisten sisällä vasemmalta oikealle ja päinvastoin. Näilläkin menetelmillä potilaan sinisyys korjaantui, mutta oikea kammio jäi loppuiäksi tekemään raskaamman työn, ja tästä aiheutui myöhemmin ongelmia. Mustardin ja Senningin leikkauksiin liittyy lisäksi huomattava rytmihäiriöriski murrosiässä tai nuorena aikuisena.
 

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen