Yhteinen valtimorunko - TAC

Truncus Arteriosus Communis, TAC on harvinainen rakennevika jossa sydämestä lähtee yksi ainoa valtasuoni, "trunkus". Kammioiden väliseinässä on aukko, ja molemmat kammiot tyhjentävät verensä trunkukseen. Tästä yhteisestä valtimorungosta haarautuvat sekä aortta että keuhkovaltimo. Keuhkovaltimo voi lähteä yhdellä rungolla tai keuhkovaltimon oikea ja vasen haara voivat kumpikin lähteä erillisenä haarana trunkuksesta.
 
Vika korjataan tavallisesti muutaman viikon ikäisenä asettamalla läpällinen verisuoniproteesi, ns. "conduit" oikeasta kammiosta keuhkovaltimoon ja sulkemalla kammioväliseinäaukko siten että vasen kammio tyhjenee trunkuksen kautta aorttaan. Pieni verisuoniproteesi joudutaan muutaman vuoden kuluttua vaihtamaan suurempaan. Tavallisesti silloin siirrännäisenä käytetään vainajalta talteen otettua aorttaa tai keuhkovaltimoa läppineen (homografti).

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen