Pitkä QT -oireyhtymä on vakaville rytmihäiriöille altistava poikkeama sydämen toiminnassa. Äkillinen ruumiillinen tai henkinen rasitus voi aiheuttaa sairautta kantaville rytmihäiriön, joka saattaa johtaa kammiovärinään ja pahimmillaan potilaan menehtymiseen. Vaikka kuolemaan johtavat rytmihäiriöt ovat harvinaisia, on sairaudella väistämättä vaikutuksensa arkielämään. Rankkaa fyysistä rasitusta on vältettävä eikä yksin kannata lähteä uimaan, sillä kohtaus saattaa tulla kesken uintireissun. Apuna sairauden hoidossa ovat rytmihäiriöitä estävät lääkkeet ja tahdistin. Koska sairaus on periytyvä, saattaa useammallakin perheenjäsenellä olla pidentynyt QT-aika.

Suomen Sydänliitton ylläpitämässä Sydän-sivustossa on kattavat Pitkä QT-sivuit www.sydan.fi/pitka-qt.
 

Lista kielletyistä lääkeaineista

Pitkä QT -oireyhtymä estää tiettyjen lääkeaineiden käytön, koska ne saattavat altistaa rytmihäiriöille ja pidentää ennestään pitkää QT-aikaa. Tällaisia lääkkeitä löytyy monista lääkeaineryhmistä. Lista vältettävistä lääkeaineista löytyy tästä.
 

Linkkejä Pitkä QT-materiaaleihin

Jäsenlehdessä 2/2014 on kattava artikkeli pitkä QT:sta

QT-oireyhtymä, Sydänsairaudet, Kustannus Oy Duodecim, 2014, Sinikka Yli-Mäyry.

Pitkä QT - monimuotoinen oireyhtymä, Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim, 1998;114(19):1905, Heikki Swan.