Pitkä QT -oireyhtymä on vakaville rytmihäiriöille altistava poikkeama sydämen toiminnassa. Äkillinen ruumiillinen tai henkinen rasitus voi aiheuttaa sairautta kantaville rytmihäiriön, joka saattaa johtaa kammiovärinään ja pahimmillaan potilaan menehtymiseen. Vaikka kuolemaan johtavat rytmihäiriöt ovat harvinaisia, on sairaudella väistämättä vaikutuksensa arkielämään. Rankkaa fyysistä rasitusta on vältettävä eikä yksin kannata lähteä uimaan, sillä kohtaus saattaa tulla kesken uintireissun. Apuna sairauden hoidossa ovat rytmihäiriöitä estävät lääkkeet ja tahdistin. Koska sairaus on periytyvä, saattaa useammallakin perheenjäsenellä olla pidentynyt QT-aika. Pitkä QT -oireyhtymä estää tiettyjen lääkeaineiden käytön, koska ne saattavat altistaa rytmihäiriöille ja pidentää ennestään pitkää QT-aikaa. Tällaisia lääkkeitä löytyy monista lääkeaineryhmistä.

Linkkejä

- Terveyskylän Harvinaiset sairaudet -osion tietoa pitkä QT:sta
- Suomen Sydänliitton ylläpitämässä Sydän-sivustossa on kattavat Pitkä QT-sivut www.sydan.fi/pitka-qt 
- Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäsenlehdessä 2/2014 oli artikkeli pitkä QT:sta
- Eurooppalainen harvinaisten sydänsairauksien verkosto (ERN GUARD-Heart) on tuottanut sairaudesta potilaille suunnatun kattavan potilasoppaan, ERN GUARD-Heart (guardheart.ern-net.eu) Pitkä QT -oireyhtymä (pdf). Oppaassa kerrotaan mm. sairauden oireista, hoidosta, diagnosoinnista sekä perinnöllisyydestä ja esiintyvyydestä. ​
- Credible Meds, tietoa kielletyistä lääkeaineista pitkäQT-potilaille (englanninkielinen). Ladattavissa myös mobiilisovellus.