Avoin valtimotiehyt - PDA

Valtimotiehyt, ductus arteriosus (Botalli), on sikiökaudella tärkeä verisuoniyhteys keuhkovaltimosta aorttaan. Elimistöstä tullut vähähappinen veri ohjautuu keuhkovaltimosta sitä pitkin laskevaan aorttaa ja sitten istukkaan. Täysiaikaisena syntyneellä lapsella valtimotiehyt sulkeutuu toiminnallisesti ensimmäisten elinpäivien aikana. Jos valtimotiehyt ei sulkeudu normaalisti, niin keuhkoverenkierron vastuksen laskettua osa aortassa virtaavasta runsashappisesta verestä karkaa duktuksen lävitse keuhkoverenkiertoon. Tämä kuormittaa sydämen vasenta kammiota. Runsaasta keuhkojen verenkierrosta voi seurata keuhkovaltimon kohonnut verenpaine. Avoimeksi jäävää valtimotiehyttä pidetään rakenteellisena sydänvikana. Siitä käytetään myös nimitystä PDA, Patent Ductus Arteriosus.
 
Valtimotiehyt jää avoimeksi keskosilla useammin kuin täysiaikaisena syntyneillä. Niin tapahtuu joka toiselle alle 1500 gramman painoisena syntyneelle. Keskosella avoin valtimotiehyt voidaan yleensä sulkea laskimonsisäisesti annettavalla indometasiinilla tai ibuprofeenilla ensimmäisen elinviikon aikana. Ellei valtimotiehyt sulkeudu lääkkeellä, se voidaan sulkea joko sydänkatetrisaatiossa tai kirurgisesti. 
 
Avoin valtimotiehyt aiheuttaa tyypillisen jatkuvan sivuäänen rintalastan vasemmassa yläreunassa. Yleensä tämä sydänvika todetaan ja hoidetaan varhain.

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja 2006, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen