Aortan koarktaatio - CoA

Aortan koarktaatio eli ahtauma on lapsilla munuaisvian ohella yleisin kohonneen verenpaineen aiheuttaja. Lasten korkea verenpaine merkitsee lähes aina jotain muuta vikaa, joka pitää hoitaa.

Koarktaatio (CoA) on suuren valtasuonen, aortan, paikallinen ahtauma, joka sijaitsee aortan kaaren ja sen laskevan osan rajalla. Tästä viasta seuraa korkea verenpaine päässä ja yläraajoissa sekä matala verenpaine alaruumiissa. Vasen kammio joutuu pumppaamaan korkeata painetta vastaan ja sen lihasmassa suurenee. Rasituksen yhteydessä verenpaine kohoaa edelleen.

Usein lapset ovat täysin oireettomia, joskus harvoin voi esiintyä alaraajojen väsymistä rasituksen yhteydessä tai päänsärkyä. Luonnollisesti oireet lisääntyvät, jos ahtauma on kovin tiukka tai sydämessä on lisävikoja. Silloin se voi johtaa vakavaan sydämen vajaatoimintaan jo muutamssa päivässä tai viikon ikäisenä. Koarktaatio on korjattava jos se antaa oireita. Alle puolivuotiaalla lapsilla aortan koarktaatio korjataan leikkauksella, sitä vanhemmilla lapsilla vika saadaan usein korjattua pallolaajennuksella sydänkatetroinnin yhteydessä. Kun aortan koarktaatio leikataan imeväiseltä, aorta saattaa jälkeenpäin ahtautua uudelleen. Silloin on mahdollista suorittaa ahtauman pallolaajennus. Ilman korjausta kohonnut verenpaine voi johtaa sydämen voiman pettämiseen tai jopa aivoverenvuotoon.

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen