Eteiskammiokanaali - AVSD

Tästä sydänviasta käytetään useita termejä. AVSD on lyhennys sanoista Atrio-Ventricular Septal Defect ja tarkoittaa eteis-kammioväliseinäaukkoa. Myös eteiskammiokanaali-nimitystä käytetään viasta. AVSD on yleinen sydänvika Downin oireyhtymässä.
 
Epätäydellinen AVSD on laaja aukko eteisten väliseinän alaosassa ulottuen eteis-kammioläppiin saakka. Tästä viasta käytetään nimitystä ASD primum. Vasen eteis-kammioläppä kehittyy sikiöaikana samoista soluista eteisväliseinän alaosan kanssa. Siksi tässä viassa myös vasemman eteis-kammioläpän etummainen purje on poikkeava ja se vuotaa.
 
Täydellinen AVSD on laaja yhteinen väliseinäaukko, joka ulottuu eteisväliseinästä kammioväliseinään. Lisäksi hiippaläpän (mitraaliläppä) ja kolmipurjeläpän (trikuspidaaliläppä) sijasta on yksi yhteinen eteiskammioläppä, joka johtaa verta molemmista eteisistä molempiin kammioihin. Eteiskammiokanaali aiheuttaa nopeasti sydämen vajaatoiminnan ja keuhkoverenkierron vastus myöhemmin lisääntyy. Tämän vuoksi leikkaus suoritetaan jo 4-6 kuukauden iässä. Vika korjataan siten, että eteisväliseinäaukko ja kammioväliseinäaukko suljetaan paikoilla. Kun läpän keskiosa liitetään väliseinäpaikkoihin, korjattu väliseinä jakaa läpän kahteen osaan.  Pahasti epämuodostuneesta läpästä ei yleensä leikkauksessa onnistuta muovaamaan täysin pitävää mitraaliläppää.
 

Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen