Aorttaläpän ahtauma - AS

Aorttaläpän ahtauma eli aorttastenoosi (AS) on aortan läpän epämuodostuma, joka rajoittaa läpän avautumista. Vasen kammio pumppaa verta kovalla paineella aorttaan. Vasemman kammion seinämät paksuuntuvat ja sen voima voi pettää. Aortan tyvi läpän yläpuolella laajenee.
 
Lievä aortan ahtauma ei vaadi hoitoa, ja tämän vian kanssa voi elää normaalisti. Yleensä ahtauma vaikeutuu vuosien saatossa. Vaikea-asteinen ahtauma tarvitsee korjauksen joko sydänkatetrisaatiossa tai kirurgisesti. Fyysinen rasitus saattaa aiheuttaa potilailla vakavia rytmihäiriöitä, siksi voi olla aiheellista rajoittaa rasitusta. Tästä asiasta on syytä neuvotella lastenkardiologin kanssa. Ellei läppä sulkeudu tiiviisti, puhutaan aorttaläppävuodosta, (Aorttainsuffisienssi, AI).
 
Lapsilla yritetään ensisijaisesti korjata omaa läppää ja säilyttää se. Kun aorttaläpän ahtauma leikataan kasvuiässä, kirurgi vapauttaa läppäpurjeet toisistaan, välttäen kuitenkin liiallista läppäpurjeiden vapauttamista, josta seuraisi läppävuoto. Siksi leikkauksen jälkeenkin jää usein jonkinasteinen ahtaus. Mekaaninen läppäproteesi pyritään asentamaan vasta teini-iässä tai myöhemmin, koska tekoläppä ei kasva sydämen mukana. Aikuisella ahdas aorttaläppä korvataan useimmiten tekoläpällä.
Lähteet: Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja, Eric Ivar Wallgren sekä Markku Leskinen