Kirjat ja esitteet

Kirjat ja kirjaset

Pumputi-pum-pum (maksuton)

  • Kirjanen sydänvioista kouluikäisille lapsille. Kirjassa on tietoa kehosta ja sen toiminnasta, etenkin sydämestä. Sydänvioista on kerrottu lyhyesti lapsen ymmärtämällä kielellä. Teksti on melko isoa ja helppolukuista lapsen itsensä luettavaksikin vähän kerrallaan. Kirjasta on ilmestynyt 2. painos vuonna 2016.

Ellan korjattu sydän (maksuton)

  • Kirjanen kertoo nelivuotiaasta Ellasta, jolla on sydänvika. Ellan kokemukset sairaalasta ja monista leikkauksista sekä tutkimuksista heijastuvat Ellan elämään pahoina unina. Lisäksi ystävän kommentit sairaudesta mietityttävät Ellaa. Kirjasessa käydään lasten kielellä lävitse sairauteen ja sairaalassa oloon liittyviä konkreettisia asioita ja käsitteitä niin, että löydetään myös positiivisuus ja kannustetaan kohtaamaan tulevia asioita. 

Sydänlasten tarinakirja

  • Kirjaan on koottu sydänlasten perheiden omakohtaisia kokemuksia elämästä pitkäaikaissairaan lapsen kanssa. Koskettavat selviytymistarinat tuovat lohtua ja toivoa samassa tilanteessa eläville. Kirjan hinta on 10 euroa.

Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja

  • Hyvä perusopas synnynnäisistä sydänvioista. Kirjassa tietoa mm. yleisimmistä sydänvioista ja niiden hoidosta sekä ravitsemuksesta ja muista sydänvikaisen lapsen ja nuoren elämään liittyvistä asioista. Kirjan hinta on 10 euroa.

Nuorten sydänsairaudet

  • Kirja on pääasiassa tarkoitettu sydännuoria ja -aikuisia hoitavalle hoitohenkilöstölle. Se tarjoaa tietoa ajankohtaista tietoa synnynnäisten sydänvikojen tyypeistä, aiemmista ja nykyisistä hoitomenetelmistä sekä näiden välittömistä ja pitkäaikaistuloksista. Kirjan hinta on 15 euroa.

Esitteet 

 

Sydänlapsi ja vanhempien parisuhde

Sydänlapsen vanhempien parisuhde (vain pdf)

Esite antaa sydänvikaisen lapsen vanhemmille tietoa parisuhteen ylläpidosta ja hoidosta.
 

Opas sydänsairasta lasta odottavalle

Esite sydänlasta odottavalle (maksuton)

Opas antaa perustietoa ja tukea vanhemmille, jotka ovat saaneet tietää lapsen sydänviasta jo odotusaikana.

Ravitsemus (laaja)

Sydänlasten tehostettu ravitsemus (vain pdf)

Oppaassa on tietoa sydänlasten tehostetusta ravitsemuksesta, sen tarpeesta ja toteutuksesta. Oppaan on kirjoittanut sairaanhoitaja Eija Nieminen.

Tehostettu ravitsemus Supistettu opas (vain pdf)