Tiedotusmateriaali

Tiedotusmateriaali


Esitteet ja kirjat

Sydänlapset ja -aikuiset ry tuottaa tiedotusmateriaalia synnynnäisesti sydänvikaisille ja  heidän läheisilleen. Vaikka suurin osa materiaalista on tarkoitettu sydänvikaisille itselleen tai heidän läheisilleen, antavat oppaat tietoa myös sydänlasten, -nuorten ja -aikuisten sekä heidän läheistensä kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille ja hoitohenkilökunnalle. Yhdistyksen esitteet ja kirjaset ovat maksuttomia - suurempia määriä toimitetaan maksutta ainoastaan sairaaloille. Osa esitteistä on tulostettavina pdf-versioina. 

Jäsenlehti

Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehdessä julkaistaan monipuolisia artikkeleja synnynnäisistä sydänvioista ja tedotetaan yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Yhteenveto yhdistyksen kursseista ilmestyy jäsenlehden vuoden viimeisen numeron yhteydessä. Aikaisemmin ilmestyneet jäsenlehdet löytyvät arkistosta pdf-versioina. 

Videot

Yhdistys on julkaissut monipuolisesti videomateriaalia, joiden tarkoituksena on selittää helppotajuisesti lapsille, mitä esimerkiksi sydänvika tarkoittaa tai miten valmistella lasta tulevaan toimenpiteeseen. Videot ovat vapaasti katseltavissa yhdistyksen YouTube-kanavalta