Tiedotusmateriaalia sydännuorille ja -aikuisille

Sydänlapset ja -aikuiset ry tuottaa ja julkaisee tiedotusmateriaalia myös synnynnäisesti sydänvikaisille ja heidän läheisilleen.

Kirjat: 

Sydänlapsesta aikuiseksi
  • Hyvä perusopas synnynnäisistä sydänvioista. Kirjassa tietoa mm. yleisimmistä sydänvioista ja niiden hoidosta sekä ravitsemuksesta ja muista sydänvikaisen lapsen ja nuoren elämään liittyvistä asioista. Kirjan hinta on 10 euroa ja voit tilata sen verkkokaupasta.  
Nuorten sydänsairaudet
  • Kirja on pääasiassa tarkoitettu sydännuoria ja -aikuisia hoitavalle hoitohenkilöstölle. Se tarjoaa tietoa ajankohtaista tietoa synnynnäisten sydänvikojen tyypeistä, aiemmista ja nykyisistä hoitomenetelmistä sekä näiden välittömistä ja pitkäaikaistuloksista. Kirjan hinta on 30 euroa ja voit tilata sen verkkokaupasta.