Yhdistys julkaisee esitteitä, oppaita ja kirjoja, joihin on koottuna monipuolisesti tietoa synnynnäisistä sydänvioista ja niiden hoidosta sekä elämästä pitkäaikaissairauden kanssa. 

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n julkaisemat kirjat: 

Lapsille:

Pumputi-pum-pum - sydämessä voi olla vikaa

  • Kirja sydänvioista kouluikäisille lapsille. Kirjassa on tietoa kehosta ja sen toiminnasta, etenkin sydämestä. Sydänvioista on kerrottu lyhyesti lapsen ymmärtämällä kielellä. Teksti on melko isoa ja helppolukuista lapsen itsensä luettavaksikin vähän kerrallaan. Kirjasta on ilmestynyt 2. painos 2016 ja sen voi tilata täältä
Ellan korjattu sydän
  • Kirja kertoo nelivuotiaasta Ellasta, jolla on sydänvika. Ellan kokemukset sairaalasta ja monista leikkauksista sekä tutkimuksista heijastuvat Ellan elämään pahoina unina. Lisäksi ystävän kommentit sairaudesta mietityttävät Ellaa. Kirjasessa käydään lasten kielellä lävitse sairauteen ja sairaalassa oloon liittyviä konkreettisia asioita ja käsitteitä niin, että löydetään myös positiivisuus ja kannustetaan kohtaamaan tulevia asioita. Kirjan voi tilata täältä

Aikuisille:

Sydänlasten tarinakirja
  • Kirjaan on koottu sydänlasten perheiden omakohtaisia kokemuksia elämästä pitkäaikaissairaan lapsen kanssa. Koskettavat selviytymistarinat tuovat lohtua ja toivoa samassa tilanteessa eläville. Kirjan hinta on 10 € ja voit tilata sen verkkokaupasta.
Sydänlapsesta aikuiseksi
  • Hyvä perusopas synnynnäisistä sydänvioista. Kirjassa tietoa mm. yleisimmistä sydänvioista ja niiden hoidosta sekä ravitsemuksesta ja muista sydänvikaisen lapsen ja nuoren elämään liittyvistä asioista. Kirjan hinta on 10 euroa ja voit tilata sen verkkokaupasta.  
Nuorten sydänsairaudet
  • Kirja on pääasiassa tarkoitettu sydännuoria ja -aikuisia hoitavalle hoitohenkilöstölle. Se tarjoaa tietoa ajankohtaista tietoa synnynnäisten sydänvikojen tyypeistä, aiemmista ja nykyisistä hoitomenetelmistä sekä näiden välittömistä ja pitkäaikaistuloksista. Kirjan hinta on 30 euroa ja voit tilata sen verkkokaupasta.
Lisäksi yhdistyksen jäsenlehdessä julkaistaan artikkeleita erilaisista synnynnäisiin sydänvikoihin liittyvistä asioista ja elämäntilanteista. Voit tutustua jo ilmestyneisiin jäsenlehtiin jäsenlehtien arkistossa

Yhdistyksen julkaisemia vanhoja oppaita voit tulostaa oheisista linkeistä: 
Opas antaa perustietoa ja tukea vanhemmille, jotka ovat saaneet tietää lapsen sydänviasta jo odotusaikana.
Opas sydänsairasta lasta odottaville perheille
(pdf, 1.57 MB)
Esite antaa sydänvikaisen lapsen vanhemmille tietoa parisuhteen ylläpidosta ja hoidosta.
Voit tulostaa esitteen kaksipuoleisena (vaakasivu, sivun kääntö lyhyen sivun ympäri).
sydänlapsi ja vanhempien parisuhde
(pdf, 182.89 KB)
Opas antaa perustietoa ja tukea sydänvikaisen lapsen vanhemmille, isovanhemmille ja muille henkilöille, jotka ovat tekemisissä sydänlapsen kanssa. 
Sydänlapsi ja perhe -esite
(pdf, 391.12 KB)
Oppaaseen on koottu tietoa päivähoitoon liittyvistä asioista. Hyvä perusopas toimitettavaksi myös esimerkiksi päiväkodin hoitohenkilökunnalle. 
Sydänlapsi päivähoidossa -esite
(pdf, 426.35 KB)