Tiedotusmateriaalia hoitohenkilökunnalle

Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kaikki tiedotusmateriaali soveltuu myös hoitohenkilökunnalle. Vaikka suurin osa materiaalista on tarkoitettu sydänvikaisille itselleen tai heidän läheisilleen, antavat oppaat tietoa myös sydänlasten, -nuorten ja -aikuisten sekä heidän läheistensä kanssa tekemisissä oleville ammattilaisillekin.

Sydänlapsesta aikuiseksi -kirja

  • Hyvä perusopas synnynnäisistä sydänvioista. Kirjassa tietoa mm. yleisimmistä sydänvioista ja niiden hoidosta sekä ravitsemuksesta ja muista sydänvikaisen lapsen ja nuoren elämään liittyvistä asioista. Kirjan hinta on 10 euroa ja voit tilata sen verkkokaupastamme.  

Varsinaisesti hoitohenkilökunnalle suunnattuja oppaita ovat sydännuorten ja -aikuisten parissa työskenteleville tarkoitetut:

Nuorten sydänsairaudet -kirja

  • Kirja on pääasiassa tarkoitettu sydännuoria ja -aikuisia hoitavalle hoitohenkilöstölle. Se tarjoaa tietoa ajankohtaista tietoa synnynnäisten sydänvikojen tyypeistä, aiemmista ja nykyisistä hoitomenetelmistä sekä näiden välittömistä ja pitkäaikaistuloksista. Kirjan hinta on 30 euroa ja voit tilata sen verkkokaupastamme

Synnynnäisesti sydänvikaisten aikuisten hoitoseuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen 

Sydänlasten tehostettu ravitsemus

  • Oppaassa on tietoa sydänlasten tehostetusta ravitsemuksesta, sen tarpeesta ja toteutuksesta (saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna). Oppaan on kirjoittanut sairaanhoitaja Eija Nieminen.

    Laaja opas
    Supistettu opas