Viktigt att veta om coronaviruset!

Viktigt att veta om coronaviruset!

Det är förståeligt att coronaviruset (Covid-19) oroar många hjärtebarnsföräldrar och ungdomar och vuxna med medfödda hjärtsjukdomar samt deras anhöriga.

Coronavirus orsakar vanligtvis symtom som vid en vanlig förkylning, men de kan också ge upphov till svåra luftvägsinfektioner. Coronaviruset som nu sprider sig är ett allvarligt hot mot långtidssjukas hälsa, men är harmlösare än vad man allmänt tror. Klart man ändå ska vara försiktig, men det finns ingen orsak till panik!

‼Smitta och inkubationstid

✔ Droppsmitta (till exempel hostning)
Smittorisken verkar vara betydligt lägre än hos säsongsinfluensan.
✔Inkubationstiden är 2–14 dygn

‼Symtom

Infektionen och symtomen är för det mesta milda, i synnerhet hos barn. I vissa falla kan infektionen leda till lunginflammation, akut luftvägsinfektion eller sepsis (blodförgiftning). Äldre och personer med underliggande sjukdomar är mer mottagliga för de allvarligare följderna av sjukdomen.
Sjukdomstecknen är:
✔ Feber
✔ Hosta
✔ Andnöd
✔ Andningsproblem

❤ Coronavirussmittan kan vara livsfarlig för långtidssjuka, såsom de med medfödda hjärtfel. De barn vars mående försämras lättare under vanliga luftvägsinfektioner, till exempel de med enkammarhjärta, okorrigerad Fallots tetrad eller högt blodtryck i lungkretsloppet, har naturligtvis större risk att behöva sjukhusvård.

❤ Så här skyddar du dig själv och andra från coronavirus och andra sjukdomar som smittar lätt:
✔ Sköt handhygienen väl. Tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Kom också ihåg att torka händerna väl!
✔ Använd desinfektionsmedel om det inte går att tvätta händerna. Gör det i synnerhet om du vidrör saker och föremål som många rört vid, såsom dörrhandtag, toalettlås, hissknappar m.fl. tryckknappar., samt ledstänger och räcken.
✔ Undvik människomassor
✔ Undvik att resa eller att träffa personer som varit i riskområdena

Det finns tills vidare inget vaccin mot viruset eller egentligt botemedel mot sjukdomen, men symtomen kan mildras med läkemedel.

❤ Bör mitt barn använda skyddsmask?
Skyddsmask kan hjälpa om du har symtom för då skyddar den din närmaste krets från smitta. Enligt den här informationen skyddar skyddsmasken inte de friska mot smitta.

❤ Vad gör man om man blir sjuk?
✔ Om du misstänker att du smittats av coronaviruset ring alltid först till din egen vårdcentral eller till Jourhjälpen 116 117. Vid behov kan man gå på provtagning enligt jourpoliklinikens anvisningar
✔ Om allmäntillståndet är bra kan man vårda barnet hemma och ge symtomatisk vård, såsom febernedsättande läkemedel och tillräckligt att dricka. Om allmäntillståndet försämras ska man genast kontakta sjukhuset.

✔ Mer information om coronaviruset: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Bilden: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt