Synjalainen - huolehdi jäsentietosi ajan tasalle

Synjalainen - huolehdi jäsentietosi ajan tasalle

Synja pähkinänkuoressa

Mikä on Synja?

Sydänlapset ja -aikuiset ry:llä on kolme valtakunnallista ryhmää. Sydännuorista ja -aikuisista koostuvaa ryhmää kutsutaan Synjaksi.

Kuka on synjalainen?
Synjaan ei ole erillistä liittymiskaavaketta vaan yhdistys liittää sydännuoren automaattisesti synjaan, kun hän täyttää 13 vuotta. Synjalaisille suunnatun jäsenpostin saamisen edellytyksenä on, että jäsenrekisteriin on merkitty sydänvikaisen jäsenen syntymävuosi. Synjan toimintaan ovat tervetulleita kaikki sydännuoret ja -aikuiset. 

Jäsenyys
Synjan jäsenyys on sidoksissa yhdistyksen jäsenyyteen. Yhdistyksen jäsenyys on talouskohtainen, mikä tarkoittaa, että vaikka jäsenyys on yhden perheenjäsenen nimissä, voi koko perhe osallistua yhdistyksen toimintaan. On kuitenkin muistettava, että jos jäsenyys on vanhemman nimissä, sydännuori on oikeutettu osallistumaan Synjan tapaamisiin niin kauan kuin asuu vanhempiensa luona. Kun nuori muuttaa omilleen, tulee hänen liittyä jäseneksi itse, jos haluaa osallistua yhdistyksen toimintaan. Jäsenyysasioita voi hoitaa joko soittamalla toimistolle (p. 050 4655 550) tai  yhdistyksen kotisivuilla jäsensivut-osiossa.

Mitä Synja-työryhmä tekee?
Synjan toimintaa kehittää vapaaehtoisista synjalaisista koostuva Synja-työryhmä. Työryhmä muodostuu synjalaisten vuosikokouksessaan valitsemista edustajista ja sen sihteerinä toimii Sydänlapset ja -aikuiset ry:n yhdistyskoordinaattori. Työryhmä kokoontuu vaihtelevasti kolmesta neljään kertaa vuodessa. Työryhmä suunnittelee pääasiassa valtakunnallisten tieto- ja vertaistapaamisten sisältöä, mutta ottaa aktiivisesti kantaa myös muihin yhdistyksen ajankohtaisiin asioihin. Synja-työryhmässä mietitään aktiivisesti sisältöä myös jäsenlehteen sydännuoria ja -aikuisia kiinnostavista aihealueista.

Tietoa ja vertaistukea
Synjalaisille järjestetään yhdistyksen toimesta keskimäärin kolme tieto- ja vertaistapaamista vuodessa. Yksi tapaamisista on suunnattu alle 18-vuotiaille ja yksi tapaamisista 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi vuodessa järjestetään yksi kaikille synjalaisille tarkoitettu yhteistapaaminen. Eri-ikäisten osallistuminen samaan tapaamiseen nostaa vertaistuen aivan uusille ulottuvuuksille. Lisäksi ajoittain järjestetään myös erilaisia teematapaamisia. Synjassa ei ole yläikärajaa.
Tieto- ja vertaistapaamisten lisäksi yhdistys järjestää vuosittain sydännuorille leirejä ja infopäiviä yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Monille ensikosketus Synjaan ja sen toimintaan tapahtuu sydänlasten ja sisarusten leirin tai sydännuorten kurssin kautta. 18 vuotta täytettyään synjalaisilla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen sydänaikuisten toimintaan, jota järjestämme yhdessä ECHG-ryhmän (European Congenital Heart Groups) ja eurooppalaisten sisarjärjestöjen kanssa. ECHG-ryhmä organisoi joka toinen vuosi EuroHearts-konferessin eri puolilla Eurooppaa. Myös pohjoismaista sydänaikuisten toimintaa on suunnitteilla ja toivottavasti sitä puolta on tarjolla tulevaisuudessa.

Ilmoitathan sähköpostisi!
Synjalaiset saavat vähintään kaksi kertaa vuodessa Synjan jäsenkirjeen (joko postitse tai sähköpostilla), jossa tiedotetaan tulevista valtakunnallisista tapahtumista ja muista sydännuoria ja -aikuisia kiinnostavista asioista. Sähköpostiosoite kannattaa ilmoittaa toimistolle ja pitää se myös ajan tasalla.

Löydät meidät myös somesta
Valtakunnallisten tieto- ja vertaistapaamisten lisäksi Synjan ja synjalaiset löytää sosiaalisesta mediasta. Tietoa, tukea, apua ja kokemusten vaihtoa tapahtuu myös Facebookin suljetussa Sydännuoret ja -aikuiset -ryhmässä. Etsi meidät sieltä ja pyydä pääsyä ryhmään! Synja-työryhmä on myös perustanut WhatsApp-keskusteluryhmän. Se on kaikille synjalaisille avoin, jossa voi jakaa ajatuksiaan niin sydänviasta kuin arkipäiväisestä elämästä. Ryhmän nimi on yksi sadasta. Jos haluat liittyä osaksi ryhmää, voit ilmoittaa numerosi toimistoon sähköpostilla tai sitten Aino Laineelle tai Tuomas Ojapellolle (etunimi.sukunimi(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi).

Synjalaisille on myös oma osio yhdistyksen kotisivuilla, tuolta sivulta löydät tarkempaa tietoa tulevista tapahtumista sekä Synja-työryhmän yhteystiedot.