Olet täällä

×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydänvikaisten lasten perheiden sopeutumisvalmennuskurssi (STEA)


11.6.2018 14:00 - 15.6.2018 12:00
STEAn rahoittama sydänvikaisten lasten perheiden sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu 1–15-vuotiaiden sydänlasten perheille, joissa sydänlapsi odottaa leikkausta tai muuta toimenpidettä tai on jo leikattu tai sydänvika aiheuttaa muuten haasteita elämään. Kurssin tavoitteena on antaa perheille monipuolisesti tietoa sydänvioista ja niiden hoidosta sekä muuta aiheeseen liittyvää tietoa. Lisäksi tavoitteena on helpottaa perheiden selviytymistä lapsen pitkäaikaissairauden kuormittavassa elämäntilanteessa ja vahvistaa sydänlapsen ja hänen perheen edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen elämään. Osallistujilla on myös mahdollisuus luoda vertaiskontakteja kurssin aikana sekä saada vertaistukea.

Perhekurssi järjestetään Porissa Yyterin kylpylähotellissa ainutlaatuisen kansallismaiseman keskellä. Yyterin kaunis ja monipuolinen luonto tekee taatusti vaikutuksen! Upea hiekkaranta avautuu kylpyhotellin takana ja niin metsät kuin dyynitkin tarjoavat vaihtelua perhekurssin osallistujille.

Kurssin ohjelma on tiivis ja päivien aikana on vanhemmille monia asiantuntijaluentoja liittyen sydänvikoihin, perheiden arjessa jaksamiseen ja elämänhallintaan, kuten lääketieteellinen hoito, kuntoutus, ravitsemus, sosiaaliturva, päivähoito ja koulu, parisuhde ja voimavarat. Sydänlapselle ja hänen perheelleen tärkeää tietoa ovat jakamassa kirurgi, kardiologi, sosiaalityöntekijä, psykologi ja muut sydänasioiden kanssa tekemisissä olevat alansa ammattilaiset. Kurssilla saadaan kuulla myös sydännuoren tai -aikuisen kokemuksia ja usein myös sydänlapsen sisarukselle on varattu oma puheenvuoro. Aikaa varataan aina myös vanhempien keskusteluille sekä kysymyksille. Kurssin aikana on keskustelutilaisuuksia, ryhmätöitä ja ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa. Hakijoita pyydetään huomioimaan, että kurssin luennot kuuluvat osana ohjelmaan ja niille tulee osallistua.

Vapaa-ajan ohjelmaan perheet voivat osallistua valintansa mukaan. Aikuisten luentojen ajan lapset ovat turvallisesti lastenhoitajien kanssa ja heille järjestetään mukavaa ohjelmaa ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lapset jaetaan pienryhmiin ikänsä mukaan ja alle 2-vuotiaille lapsille pyritään järjestämään oma hoitaja. Kurssilla on täysihoito ja se on osallistujilleen maksuton. Osallistujat voivat hakea matkakuluihin ja ansionmenetyksiin korvausta Kelasta.
 
Valintakriteerit
Sydänvikaisten lasten perhekurssilla ensisijaisena valinnan kriteerinä on perheen kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat lapsen diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne perheet, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet vastaavaan sopeutumisvalmennukseen.  Perhekurssille osallistuminen ei vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.

Hakuaika kurssille päättyy 28.2.2018.