×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydännuorten leiri, Varalan urheiluopisto


26.6.2018 16:00 - 30.6.2018 13:00
Sydännuorten leiri järjestetään ensimmäistä kertaa Tampereella sijaitsevalla Varalan urheiluopistolla, jossa on tarjolla toiminnan täyteisiä päiviä sydännuorille. Leirillä hyödynnetään omien leiriohjaajiemme lisäksi Varalan ammattitaitoisia ohjaajia. Varalan monipuoliset ohjelmapalvelut ja liikuntamahdollisuudet tarjoavat oivat puitteet vaikka mihin! Ohjelmassa on monien elämysten lisäksi asiantuntijaluentoja sydänvikojen hoidosta, ammatinvalinnasta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja voimavaroista.

Leirillä pyritään parantamaan nuorten sosiaalista toimintakykyä ja tukemaan sydännuoren itsenäistymistä. Leirillä annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Keskeisenä tavoitteena onkin auttaa nuorta ottamaan vastuuta sairauden hoidosta ja omasta hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten selviytymistä koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa. 
Luentojen lisäksi pidetään hauskaa yhdessä erilaisten aktiviteettien parissa. Leirin aikana nuoret pääsevät kokeilemaan ja oppimaan uusia taitoja vaikkapa melonnassa, korikiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa hauskoissa toiminnoissa. Vertaistuki ja yhdessä tekeminen ovat tärkeässä roolissa leirillä. Leiriltä saat varmasti pitkäaikaisia ystäviä. Useat nuoret hakevat uudelleen nuorten kurssille seuraavinakin vuosina.

Leirille valitaan 16 iältään 12-16 vuotiasta sydännuorta. Leirin omavastuu 50 euroa pitää sisällään leirin ohjelman ja täysihoidon. Leiriläinen voi hakea Kelasta matkakorvauksia, mikäli osallistumiseen on suositus.
 
Valintakriteerit
Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat nuoren diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle leirille. Aiempi osallistuminen leirille ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle. Hakijoiden tulee toimittaa viimeisin epikriisi toimistolle alla olevan lomakkeen liitteenä tai sähköpostitse tai kirjeitse ennen hakuajan päättymistä. Hakuaika päättyy 28.2.2018. Leirille voi osallistua, vaikka ei olisikaan yhdistyksen jäsen.