Sydännuorten leiri 24.-29.6.2019

Sydännuorten leiri järjestetään nyt toistamiseen Tampereen Varalan urheiluopistolla, jossa on tarjolla toiminnan täyteisiä päiviä sydännuorille. Leiripaikka lunasti viime vuonna sille asetetut odotukset paremmin kuin hyvin ja se onkin yhdistykselle tullut yhdistykselle tutuksi muun muassa sydännuorten tapaamisten ja pohjoismaisen leirin näyttämönä. Mahdollisuuksia on Varalassa monia! Leirillä hyödynnetään omien leiriohjaajiemme lisäksi Varalan ammattitaitoisten ohjaajien osaamista. Varalan monipuoliset ohjelmapalvelut ja liikuntamahdollisuudet tarjoavat oivat puitteet vaikka mihin! Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan nuorille huhtikuussa postitse. Kurssi rahoitetaan osittain Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella.

Kenelle?

Leiri on tarkoitettu 12-16-vuotiaille sydännuorille ja mukaan mahtuu 16 nuorta. Osallistujien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Kustannukset

Leirin omavastuu on 50,00 euroa ja se pitää sisällään leirin ohjelman ja täysihoidon. Leiriläinen voi hakea Kelasta matkakorvauksia, mikäli leirille on hakeuduttu lääkärin suosituksesta. Suositusta varten ei tarvita lääkärintodistusta, hoitokertomukseen kirjoitettu suositus leirin tarpeellisuudesta riittää. Suositus toimitetaan yhdistyksen toimistolle ennen leirin alkua. 

Ohjelma

Ohjelmassa on monien elämysten lisäksi asiantuntijaluentoja sydänvikojen hoidosta, ammatinvalinnasta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja voimavaroista. Leirillä annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Leirillä nuoret saavat myös tietoa yhdistyksen nuortentoiminnasta. Luentojen lisäksi pidetään hauskaa yhdessä erilaisten aktiviteettien parissa. Leirin aikana nuoret pääsevät kokeilemaan ja oppimaan uusia taitoja vaikkapa melonnassa, korikiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa hauskoissa toiminnoissa. Vertaistuki on tärkeässä roolissa leirillä ja yhdessä tekemisen avulla nuoria kannustetaan luomaan kontakteja, jotka saattavat johtaa pidempäänkin ystävyyteen. Useat nuoret hakevat uudelleen nuorten kurssille seuraavinakin vuosina.

Leirin tavoite

Leirin tavoitteena on pyrkiä parantamaan nuorten sosiaalista toimintakykyä ja tukemaan sydännuoren itsenäistymistä. Keskeisenä tavoitteena onkin auttaa nuorta ymmärtämään oman sydänvikansa vaikutukset elämään, ottamaan vastuuta oman sairauden hoidosta sekä omasta hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten voimavaroja ja tarjota selviytymistaitoja koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa.

Hakeminen leirille

Leirille haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 28.2.2019. Liitteeksi tarvitaan viimeisin hoitokertomus. Hoitokertomuksen voi toimittaa yhdistyksen toimistolle myös sähköpostitse tai postitse ennen hakuajan päättymistä. Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.

Valintakriteerit

Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat nuoren diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle leirille. Aiempi osallistuminen leirille ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle.
 
Image: