×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydännuorten leiri 2016


28.6.2016 15:00 - 2.7.2016 15:00

Sydännuorten leiri (12 – 16-vuotiaat) 28.6.2.7.2016
Nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski

Piispala Kannonkoskella tarjoaa tapahtumarikkaan leiriviikon sydännuorille. Ohjelmaan sisältyy monipuolisesti asiantuntijaluentoja lääketieteellisestä hoidosta, kuntoutuksesta, ammatinvalinnasta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja voimavaroista sekä lisäksi paljon hauskaa yhdessäoloa erilaisten aktiviteettien parissa hienossa ympäristössä. Lisätietoja Piispalasta löydät täältä.

Kurssin tärkeimpinä tavoitteina on parantaa nuorten sosiaalista toimintakykyä ja tukea heidän itsenäistymistään. Kurssilla annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista ja keskeisenä tavoitteena onkin tukea nuorten selviytymistä ja lisätä vastuun ottamista omasta sairaudestaan. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista selviytymistä koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa. Kurssilla on mahdollista kokeilla ja oppia uusia taitoja vaikkapa seinäkiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa yhteisissä aktiviteeteissä. Yhteisen tekemisen avulla nuoria kannustetaan luomaan tärkeitä vertaistukikontakteja.

Kurssi on tarkoitettu 12–16-vuotiaille synnynnäisesti sydänvikaisille nuorille, jotka osallistuvat kurssille ilman vanhempiaan. Kurssille on varattu 16 paikkaa. Osallistujien ei tarvitse olla yhdistyksemme jäseniä. Leirin omavastuumaksu on 50 euroa/nuori, joka pitää sisällään leiriohjelman lisäksi majoituksen ja täysihoidon. Matkakulut jäävät jokaisen osallistujan itsensä maksettaviksi. Leiri kustannetaan osittain Raha-automaattiyhdistyksen tuella. 
 
Hakumenettely
Kurssille haetaan alla olevalla kurssihakemuksella. Liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio viimeisestä epikriisistä, jonka voi liittää hakulomakkeeseen tai toimittaa postitse yhdistyksen toimistolle. Hakijoilta pyydetään lisäksi vapaamuotoista perustelua, miksi juuri heidät tulisi valita kurssille. Leirille valittavat nuoret valitaan yhdistyksen kuntoutustyöryhmän toimesta. Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat nuoren diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle leirille sekä ne nuoret, jotka jäävät Kelan rahoittaman kuntoutuksen ulkopuolelle.  Aiempi osallistuminen leirille ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle. Hakuaikaa on päättynyt.

Palaute 
on meille tärkeää voidaksemme kehittää kursseja entistä paremmiksi ja vastaamaan osallistujien tarpeita. Leirille osallistuvat voivat antaa palautteen tällä lomakkeella.