Olet täällä

×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydännuorten leiri


29.6.2015 15:15 - 3.7.2015 15:15

Sydännuorten leiri (12 – 16-vuotiaat) 29.6.-3.7.2015
- Nuorisomatkailukeskus Piispala, Kannonkoski

Tapahtumarikas sydännuorten leiriviikko vietetään Piispalassa Kannonkoskella, joka tarjoaakin lukuisia vaihtoehtoja viihtymiseen. Ohjelmaan sisältyy monipuolisten asiantuntijaluentojen (lääketieteellinen hoito, kuntoutus, ammatinvalinta, liikunta, ravitsemus, voimavarat) lisäksi paljon mukavaa yhdessäoloa erilaisten sisä- ja ulkoaktiviteettien parissa.

Kurssin tärkeimpänä tavoitteena on parantaa nuorten sosiaalista toimintakykyä sekä tukea heidän itsenäistymistään. Kurssilla annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Keskeisenä tavoitteena on tukea nuorten selviytymistä ja lisätä vastuun ottamista omasta sairaudestaan. Lisäksi kurssin tavoitteena on lisätä nuorten sosiaalista selviytymistä koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa ja kannustaa osallistuvia nuoria luomaan kontakteja muiden vastaavan kokeneiden kanssa. Kurssilla on mahdollista kokeilla ja oppia uusia taitoja vaikkapa seinäkiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa yhteisissä aktiviteeteissä. Yhteisen tekemisen kautta nuoria kannustetaan luomaan tärkeitä vertaistukikontakteja.

Kurssi on tarkoitettu 12–16-vuotiaille synnynnäisesti sydänvikaisille nuorille. Nuoret osallistuvat kurssille ilman vanhempiaan ja paikkoja on 16 sydännuorelle. Nuortenleiri on yhdistyksen omarahoitteinen leiri, jolloin vammaistuen saamisen kriteeriä ei ole. Osallistujien tulee kuitenkin olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:n jäseniä. Kultakin osallistujalta peritään 50 euron omavastuumaksu, joka pitää sisällään leiriohjelman lisäksi majoituksen ja täysihoidon. Matkakulut jäävät jokaisen osallistujan itsensä maksettaviksi. Lisätietoja Piispalasta löydät osoitteesta www.piispala.fi.
 
Hakumenettely
Kurssille haetaan yhdistyksen omalla kurssihakemuksella, jonka voi lähettää sähköisesti. Liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio viimeisestä epikriisistä. Hakijoilta pyydetään lisäksi vapaamuotoista perustelua, miksi juuri heidät tulisi valita kurssille. Leirille valittavat nuoret valitaan yhdistyksen kuntoutustyöryhmän toimesta. Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat lapsen diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle leirille sekä ne nuoret, jotka jäävät Kelan rahoittaman kuntoutuksen ulkopuolelle.  Aiempi osallistuminen leirille ei ole kuitenkaan este uudelle kurssihaulle ja -valinnalle. Leirin hakuaika päättyy 31.3.2015.