Sydännuorten kurssi 28.6.-3.7.2021

Sydännuorten kurssi järjestetään Tampereen Varalan urheiluopistolla, jossa on hyväksi havaittu palvelu ja tarjolla toiminnan täyteisiä päiviä sydännuorille.  Mahdollisuuksia on Varalassa monia! Kurssilla hyödynnetään omien ohjaajiemme lisäksi Varalan ammattitaitoisten ohjaajien osaamista. Varalan monipuoliset ohjelmapalvelut ja liikuntamahdollisuudet tarjoavat oivat puitteet vaikka mihin! Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan nuorille huhtikuussa postitse. Kurssi rahoitetaan osittain Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoista myöntämällä avustuksella.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu 12-16-vuotiaille sydännuorille ja mukaan valitaan 16 nuorta. Osallistujien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Kustannukset

Kurssin omavastuu on 50 euroa ja se pitää sisällään leirin ohjelman ja täysihoidon. Osallistuja voi hakea Kelasta matkakorvauksia, mikäli kurssille on hakeuduttu lääkärin suosituksesta. Suositusta varten ei tarvita lääkärintodistusta, hoitokertomukseen kirjoitettu suositus leirin tarpeellisuudesta riittää. Suositus toimitetaan yhdistyksen toimistolle ennen leirin alkua. 

Ohjelma

Ohjelmassa on monien elämysten lisäksi asiantuntijaluentoja sydänvikojen hoidosta, ammatinvalinnasta, liikunnasta, ravitsemuksesta ja voimavaroista.
Kurssin tavoitteena on pyrkiä parantamaan nuorten sosiaalista toimintakykyä ja tukemaan sydännuoren itsenäistymistä. Kurssilla annetaan realistista tietoa osallistujien sydänvioista ja niiden aiheuttamista rajoituksista. Keskeisenä tavoitteena onkin auttaa nuorta ymmärtämään oman sydänvikansa vaikutukset elämään, ottamaan vastuuta oman sairauden hoidosta sekä omasta hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten voimavaroja ja tarjota selviytymistaitoja koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa. Kurssilla nuoret saavat myös tietoa Synjan toiminnasta.

Luentojen lisäksi pidetään hauskaa yhdessä erilaisten aktiviteettien parissa. Kurssin aikana nuoret pääsevät kokeilemaan ja oppimaan uusia taitoja vaikkapa melonnassa, korikiipeilyssä, jousiammunnassa ja muissa hauskoissa toiminnoissa. Vertaistuki on tärkeässä roolissa kurssilla ja yhdessä tekemisen avulla nuoria kannustetaan luomaan kontakteja, jotka saattavat johtaa pidempäänkin ystävyyteen.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on pyrkiä parantamaan nuoren sosiaalista toimintakykyä ja tukemaan nuoren itsenäistymistä. Keskeisenä tavoitteena onkin auttaa nuorta ymmärtämään oman sydänvikansa vaikutukset elämään, ottamaan vastuuta oman sairauden hoidosta sekä omasta hyvinvoinnista. Lisäksi tavoitteena on lisätä nuorten voimavaroja ja tarjota selviytymistaitoja koulussa, liikkumisessa ja arkipäivän jaksamisessa.

Hakeminen kurssille

Kurssille haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 28.2.2021. Liitteeksi tarvitaan viimeisin hoitokertomus, jonka voi liittää sähköiseen hakemukseen tai sen voi toimittaa yhdistyksen toimistolle sähköpostitse tai postitse ennen hakuajan päättymistä. Kuntoutustyöryhmän tekemistä valinnoista ilmoitetaan hakijoille huhtikuussa.

Valintakriteerit

Ensisijaisena valinnan kriteerinä on nuoren kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat nuoren diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle kurssille. Aiempi osallistuminen ei ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle.
 
Image: