Olet täällä

Sydänliitto kartoittaa sydänsairauksia sairastavien kokemuksia

Sydänliitto kartoittaa sydänsairauksia sairastavien kokemuksia

Sydänliitto tekee valtakunnallisen kyselyn sydänsairauksia sairastavien hoidosta ja kuntoutuksesta sekä tiedon- ja avuntarpeista. Vastausten avulla Sydänliitto kehittää toimintaansa ja vie sydänpotilaiden ääntä ja asiaa eteenpäin yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Sydänsairaiden kokemukset ovat arvokasta tietoa Sydänliitolle. Kyselyn vastausaika on 17.11 - 6.12.2015. Kysely löytyy Sydänliiton internetsivun etusivulta www.sydanliitto.fi. Kyselyyn vastaamisen voi halutessaan keskeyttää ja jatkaa myöhemmin.