Olet täällä

×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydänlasten perhekurssi (RAY) 2017


12.6.2017 14:45 - 16.6.2017 14:45

Sydänvikaisten lasten perhekurssi 12.–16.6.2017

Yyterin Kylpylähotelli, Pori

RAY:n rahoittama sydänvikaisten lasten perheiden sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu 115-vuotiaiden sydänlasten perheille, joissa sydänlapsi odottaa leikkausta tai muuta toimenpidettä tai on jo leikattu tai sydänvika aiheuttaa muuten haasteita elämään. Kurssin tavoitteena on antaa perheille monipuolisesti tietoa sydänvioista ja niiden hoidosta sekä muuta aiheeseen liittyvää tietoa. Lisäksi tavoitteena on helpottaa perheiden selviytymistä lapsen pitkäaikaissairauden kuormittavassa elämäntilanteessa ja vahvistaa sydänlapsen ja hänen perheen edellytyksiä mahdollisimman täysipainoiseen elämään. Osallistujilla on myös mahdollisuus luoda vertaiskontakteja kurssin aikana sekä saada vertaistukea.

Perhekurssi pidetään jälleen Porissa Yyterin kylpylähotellissa ainutlaatuisen kansallismaiseman keskellä. Yyterin kaunis ja monipuolinen luonto tekee taatusti vaikutuksen! Upea hiekkaranta avautuu kylpyhotellin takana ja niin metsät kuin dyynitkin tarjoavat vaihtelua perhekurssin osallistujille. 
Lisätietoja Yyterin kylpylähotellista löydät täältä

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama sydänlasten perhekurssi on tarkoitettu perheille, joiden sydänlapsi on  iältään 1 – 15-vuotias ja odottaa sydänleikkausta tai muuta toimenpidettä tai on jo leikattu. Kurssin tavoitteena on antaa perheille monipuolisesti tietoa sydänvioista, niiden hoidosta ja muuta aiheeseen liittyvää tietoutta sekä helpottaa perheiden selviytymistä lapsen pitkäaikaissairauden kuormittamassa elämäntilanteessa ja vahvistaa perheiden henkisiä voimavaroja. Kurssin yksi tarkoitus on myös antaa osallistujille mahdollisuus vertaistukikontaktien luomiseen.

Kurssin ohjelma on tiivis ja päivien aikana on vanhemmille monia asiantuntijaluentoja liittyen sydänvikoihin, perheiden arjessa jaksamiseen ja elämänhallintaan, kuten lääketieteellinen hoito, kuntoutus, ravitsemus, sosiaaliturva, päivähoito ja koulu, parisuhde ja voimavarat. Sydänlapselle ja hänen perheelleen tärkeää tietoa ovat jakamassa kirurgi, kardiologi, sosiaalityöntekijä, psykologi ja muut sydänasioiden kanssa tekemisissä olevat alansa ammattilaiset. Kurssilla saadaan kuulla myös sydännuoren tai -aikuisen kokemuksia ja usein myös sydänlapsen sisarukselle on varattu oma puheenvuoro. Aikaa varataan aina myös vanhempien keskusteluille sekä kysymyksille.
Kurssin aikana on keskustelutilaisuuksia, ryhmätöitä ja ohjattua vapaa-ajan ohjelmaa. Aikuisten luentojen ajan lapset ovat turvallisesti lastenhoitajien kanssa ja heille järjestetään mukavaa ohjelmaa ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lapset jaetaan pienryhmiin ikänsä mukaan ja alle 2-vuotiaille lapsille pyritään järjestämään oma hoitaja.
Kurssilla on täysihoito ja se on osallistujilleen maksuton. Osallistujat voivat hakea matkakuluihin ja ansionmenetyksiin korvausta Kelasta.

Hakumenettely

Kurssille haetaan alla olevalla kurssihakemuksella, joka tulee täyttää huolellisesti. Kerro hakemuksessa miksi kurssi olisi hyödyllinen ja tarpeen juuri teidän perheelle. Liitteeksi tarvitaan kopio lapsen viimeisestä hoitokertomuksesta, jossa on lääkärin kirjoittama suositus kuntoutuksen tarpeesta (suositus tarvitaan matkakorvaushakemusta varten). Liitteet voi toimittaa skannattuna verkkolomakkeen liitteenä tai sähköpostitse toimistolle tai postitse osoitteella Sydänlapset ja -aikuiset ry, Oltermannintie 8, 00620 HELSINKI.  Hakuaika alkaa 1.12.2016. Hakemusten on oltava Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä viimeistään 28.2.2017.

Valintakriteerit
Yhdistyksen kuntoutustyöryhmä valitsee perhekurssille osallistujat hakemusten ja liitteiden perusteella. Sydänvikaisten lasten perhekurssilla ensisijaisena valinnan kriteerinä on perheen kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat lapsen diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat leikkaukset ja/tai toimenpiteet sekä tuen tarve. Etusijalla ovat ne perheet, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet vastaavaan sopeutumisvalmennukseen.  Aiempi osallistuminen kurssille ei ole kuitenkaan este uudelle kurssihaulle ja valinnalle.

Kurssille valittujen lasten vanhempia pyydetään täyttämään Tietoja hoitolapsesta-lomake viimeistään 21.5.2017.