Olet täällä

×

Varoitusviesti

Tämän lomakkeen lähetystoiminto on asetettu pois päältä.

Sydänlasten ja sisarusten leiri 2017


2.7.2017 15:00 - 5.7.2017 15:00

Sydänlasten ja sisarusten leiri (8-13 -vuotiaat) 2. – 5.7.2017
Nuorisokeskus Marttinen, Virrat

Hakuaikaa jatkettu 15.3. asti!

Leirillä lapset saavat turvallisesti seikkailla kohti itsenäisyyttä ammattitaitoisten leiriohjaajien kanssa. Leirin aikana sydänlapset ja heidän sisaruksensa saavat kokeilla uusia ja tuttuja asioita yhdessä. Leirin ohjelmassa on lapsille iloista toimintaa ulkoilun, leikin ja uusien ystävien parissa! Nuorisokeskus Marttisessa on pidetty aiemminkin sydänlasten leirejä ja paikka sopii hyvin tähän tarkoitukseen. Leiripaikka tarjoaa hyvät puitteet leirille erilaisine elämyksineen. Lisätietoa paikasta saat www.marttinen.fi.
Sydänlasten ja sisarusten leirille voivat osallistua 8-13-vuotiaat sydänlapset joko yksin tai sisarusten kanssa. Leirille osallistutaan ilman vanhempia turvallisesti leiriohjaajien kanssa. Leirillä on tavoitteena tarjota sydänlapsille ja heidän sisarilleen uusia, itsetuntoa vahvistavia kokemuksia. Leirillä osallistujat tutustuvat toisiin sydänlapsiin ja heidän sisaruksiinsa sekä yhdistyksen toimintaan. Leirin aikana lapset pääsevät kokeilemaan uusia asioita ja hieman myös haastamaan itseään ja siten näkemään, että sydänviasta huolimatta voi tehdä paljon erilaisia jännittäviä asioita!
Lapset pääsevät helposti leikkein ja muun ohjelman parissa luomaan vertaiskontakteja, mikä on tärkeää sydänlasten lisäksi heidän sisarilleen. Myös he kaipaavat tietoa ja tukea sopeutuakseen sisarensa pitkäaikaissairauteen. Leirin aikana puhutaan sydänvioista ja niihin liittyvistä asioista lasten ehdoilla. Sydänasiat kulkevat toiminnan rinnalla koko leirin ajan, mutta yksityiskohtaisemmin niistä puhutaan vain, jos lapset itse osoittavat ohjaajille haluavansa keskustella aiheesta. Leiri ei sisällä luentoja vaan ohjelma on enemmän toiminnallinen ja sitä muokataan vielä leirin aikanakin lasten toiveiden mukaisesti.
Leirille valitaan noin 30 lasta. Leirin ikähaarukka on ohjeellinen ja tarvittaessa kuntoutustyöryhmä käyttää harkintaa leiriläisten valinnassa, jos se on perusteltua. Leirillä on täysihoito.
Aiemmin leirillä olleet hakeutuvat usein leirille uudelleen, joten leiri on taatusti hieno kokemus niin sydänlapselle itselleen kuin hänen sisaruksilleenkin! Lapsille on ollut tärkeää tutustua toisiin sydänvikaisiin ja heidän sisaruksiin sekä tehdä kivoja asioita yhdessä. Tällä leirillä saakin nauttia kesälomasta täysin rinnoin!

Hakumenettely
Sydänlasten ja sisarusten leirille haetaan alla olevalla hakukaavakkeella. On tärkeää, että kaikki mahdolliset valintaan vaikuttavat yksityiskohdat, jotka liittyvät esimerkiksi suorituskykyyn ja sairauden hoitoon, on mainittu hakemuksessa. Jos hakijalla on useita sairauksia tai vammoja tai avustajan tarvetta, on nämä seikat tarpeen mainita hakemuksessa. Tämä koskettaa myös leirille hakeutuvia sydänlasten sisaruksia. Mahdollisimman monipuolinen hakemus mahdollisine lisäperusteluineen, miksi leiri olisi erityisesti tarpeen, ovat avuksi leirivalintoja tehtäessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio viimeisestä hoitokertomuksesta. Mahdolliset liitetiedot voi toimittaa myös joko erikseen postitse tai sähköpostitse liitteenä. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 15.3.2017.

Valintakriteerit
Yhdistyksen kuntoutustyöryhmä valitsee leiriläiset pääasiassa toimitettujen epikriisien, selvitysten ja omien perustelujen pohjalta. Etusijalla ovat ne lapset, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle leirille. Mikäli leirihakemuksia tulee poikkeuksellisen paljon ja valintaa on mahdoton tehdä muiden valintaperusteiden pohjalta oikeudenmukaisesti, leiripaikat tullaan arpomaan.

Tietoa leirille osallistuvista lapsista-lomake
Leirille osallistuvien lasten vanhempia pyydetään täyttämään jokaisesta leirille osallistuvasta lapsestaan erikseen linkistä aukeava lomake. Se auttaa leiriohjaajia tutustumaan vähän ennakolta lapsiin. Toivomme saavamme kaikkien lasten tiedot viimeistään 1.6.2017. Lomake aukeaa tähän ja siitä ilmoitetaan leirille osallistuvien lasten vanhemmille.