Sääntömääräinen vuosikokous ja aluepäivät


27.4.2019 9:00 - 11:30
Sydänlapset ja -aikuiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään yhdistyksen aktiiveille järjestettävien aluepäivien yhteydessä Viking Linen M/S Gabriellalla (kokousristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki, lähtö 26.4., paluu 28.4.) 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
 
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018 ja päätetään siitä.
 5. Käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto vuodelta 2018.
 6. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto tai edellisen vuoden hallinto tai tilinpito mahdollisesti antaa aihetta.
 7. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020
 9. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja päätetään siitä.
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 11. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.