Periytyvää rytmihäiriötä sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi (RAY) 2016


2.12.2016 14:45 - 4.12.2016 14:45

Sydänlapset ja -aikuiset ry järjestää ensimmäistä kertaa Sydänliiton toimeksi antamana ja RAY:n rahoittamana viikonlopun mittaisen periytyvää rytmihäiriötä sairastavien sopeutumisvalmennuskurssin Espoon Hotelli Nuuksiossa. Viikonloppu järjestetään tällä kertaa siten, että kurssille voi osallistua halutessaan koko perheen voimin.  

Perinnöllistä rytmihäiriötä sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi on tarkoitettu pitkä QT-oireyhtymää tai perinnöllistä monimuotoista kammiotiheälyöntisyyttä sairastaville ja heidän perheilleen. Kurssin tavoitteena on lisätä perheiden tietämystä sairaudesta ja sen hoidosta. Viikonlopun aikana onkin luvassa monipuolisesti asiantuntijaluentoja sekä loistava mahdollisuus luoda kontakteja ja vaihtaa kokemuksia muiden vastaavan kokeneiden kanssa – tietenkään mukavaa yhdessäoloa unohtamatta. Kurssilla käsitellään esimerkiksi itsehoitoon, liikuntaan sosiaaliturvaan ja voimavaroihin liittyviä erityiskysymyksiä. 

Hurmaava Nuuksio

Viikonlopun näyttämönä toimii Nuuksion kansallispuiston kupeessa Espoossa sijaitseva hotelli Nuuksio, jonka luonnonkaunis ympäristö luo varmasti oivat puitteet onnistuneelle viikonlopulle. Lisätietoja hotellista löydät heidän kotisivuiltaan osoitteesta www.hotellinuuksio.fi

Viikonlopun tietopuolinen anti on tarkoitettu lähinnä vanhemmille. Viikonloppuun voi kuitenkin osallistua vain aikuisten kesken tai niin halutessaan, myös lapset voivat tulla mukaan. Vanhempien osallistuessa ohjelmaan on lapsille ohjattua ohjelmaa. Perheelliset voivatkin siis itsenäisesti päättää, ottaako hetken irtioton ja hengähdystauon arjesta vai nauttiako kurssista ja sen annista koko perheen voimin. Majoittuminen tapahtuu pääasiassa 2-3 hengen huoneissa. Huomioittehan, että tarvittaessa majoitus tapahtuu erillisissä huoneissa riippuen osallistuvien perhekoosta.

Kurssin omavastuu on aikuisilta ja 14 vuotta täyttäneiltä nuorilta 50 euroa per henkilö sekä 4-13-vuotiailta lapsilta 20 euroa per henkilö. Alle 4-vuotiasta omavastuuta ei veloiteta. Kurssin omavastuu pitää sisällään majoituksen, täysihoidon sekä ohjelman. Matkakustannukset jäävät osallistujien itsensä maksettavaksi. Osallistujat voivat hakea Kelalta matkakorvausta kattaakseen matkakuluja. Matkakorvauksen saaminen edellyttää lääkärin A-, B-, C- tai D-lausuntoa tai lääkärin vapaamuotoista lähetettä, josta ilmenee sopeutumisvalmennuskurssin tarpeellisuus. Lausunnot tulee toimittaa yhdistyksen toimistolle jo ennen tapahtumaa. Matkakorvaushakemukseen tulee liittää viikonlopun ohjelma osallistumistodistuksineen. 

Hakumenettely

Kurssille haetaan yhdistyksen omalla sähköisellä kurssihakemuksella. Täytähän tiedot huolellisesti! Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi kopio viimeisimmästä epikriisistä, jonka voi tarvittaessa toimittaa postitse. Hakijoilta pyydetään lisäksi vapaamuotoista perustelua, miksi juuri heidät tulisi valita kurssille. Ensisijaisena valinnan kriteerinä on osallistujien kuntoutumisen tarve, johon vaikuttavat diagnoosin ja sairauden tilan lisäksi esimerkiksi tulevat toimenpiteet ja tuen tarve. Etusijalla ovat ne osallistujat, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet vastaavantyyppiselle kurssille. Aikaisempi osallistuminen ei kuitenkaan ole este uudelle kurssihaulle ja valinnalle. Mikäli valintaa ei voida edellä mainitun kriteerein tehdä, tullaan paikat arpomaan hakijoiden kesken.  Huomioithan, että kurssille on paikkoja rajoitettu määrä! Kaikkiaan tilaa on noin 30 hengelle riippuen valittavien perheiden perhekoosta. 

Hakemusten tulee olla Sydänlapset ja -aikuiset ry:ssä liitteineen 31.10.2016 mennessä.