Olet täällä

Osallistu kansalliseen vertaistukitutkimukseen

Osallistu kansalliseen vertaistukitutkimukseen

Koetko saaneesi vertaistukea internetin kautta, esimerkiksi suljettujen Facebook keskusteluryhmien välityksellä? Jos vastaat kyllä, ota osaa kansalliseen vertaistukitutkimukseen! 

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kanssa. 

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, ketkä palveluja käyttävät, miksi ihmiset hakeutuvat niiden pariin, mihin asioihin tukea haetaan, ja kuinka hyödylliseksi tuki koetaan. 

Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä ja kysely on avoinna helmi-maaliskuun ajan. Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. 

Pääset vastaamaan n. 10 min vievään sähköiseen kyselyyn tästä linkistä: 
www.webropolsurveys.com/S/B9687C0EB57E5708.par
(Jos linkki ei aukea, kopioi se selaimellesi, kiitos.)

Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta. Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella juho.saari(at)uef.fi. Itä-Suomen yliopisto toimittaa vastausten perusjakaumat järjestöjen käyttöön kyselyn päätyttyä, joten myös järjestöt saavat tärkeää tietoa vertaistukitoimintansa kehittämiseksi. 
 
Kiitokset avustanne tiedonkeruussa!