Opinnäytetyössä selvitetään UVH-lasten ja -nuorten arkielämää

Opinnäytetyössä selvitetään UVH-lasten ja -nuorten arkielämää

Diakonia-ammattikorkeakoulun toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat Eevi Kinanen ja Sanna Mäkelä tekevät opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää 0–18-vuotiaiden UVH-lasten ja -nuorten tavallista arkielämää ja sen sisältöä sekä yksikammioisuuden vaikutusta koko perheen elämään. 

Opinnäytetyön tavoitteena on jakaa tietoa yksikammioisten arjesta ja siten edesauttaa UVH-lasta odottavia vanhempia akuuttivaiheessa, kun diagnoosi on tehty. Jokaisen kokemus on ainutlaatuinen ja siksi myös jokainen vastaus on tärkeä. Tutkimuksen kohderyhmä voi vastata kotisivuillamme olevaan kyselyyn huhtikuun loppuun asti. Tutkimuksessa tahdotaan antaa myös lapsille ja nuorille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Heitä varten on oma osio kyselylomakkeessa, joka löytyy täältä.

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Sydänlapset ja -aikuiset ry:n kanssa.