Olet täällä

Lapsen tai nuoren omaishoitaja voi osallistua omaishoitajien kuntoutuskurssille

Lapsen tai nuoren omaishoitaja voi osallistua omaishoitajien kuntoutuskurssille

Vuoden 2017 alusta myös alaikäisten lasten ja nuorten omaishoitajat voivat osallistua Kelan omaishoitajienkuntoutuskursseille.
Kela järjestää omaishoitajien kuntoutuskursseja yksilö- ja parikursseina. Parikursseille omaishoitajat ja hoidettavat osallistuvat yhdessä. Jatkossa harkinnanvaraiselle omaishoitajien kuntoutuskursseille voi osallistua alle 18-vuotiaan lapsen tai nuoren omaishoitajana toimiva vanhempi tai aikuinen omainen. Kursseille voivat osallistua myös aikuisten omaishoitajat. Uudistus on merkittävä myös monen synnynnäisesti sydänvikaisen lapsen vanhemmalle, jotka toimivat lapsensa omaishoitajana.

Kurssit on tarkoitettu omaishoitajille, jotka hoitavat tai avustavat päivittäin omaistaan tai läheistään ja joilla on hoitamisesta tai omasta sairaudesta johtuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoista. Kurssin myöntämisen edellytyksenä on, että kuntoutus voi parantaa tai ylläpitää omaishoitajan toimintakykyä. Kuntoutujalla on oltava riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta hän kykenee liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista, on päivittäisissä toimissaan pääosin omatoiminen ja pystyy osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Esimerkiksi vaikea sairaus tai huonokuntoisuus voi estää kurssille osallistumisen.
 
Omaishoitajan kuntoutukseen haetaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen hakemuslomakkeella (KU132). Sen voi tulostaa Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/lomakkeet. Hakemukseen liitetään B-lausunto ja ajankohtainen, enintään vuoden vanha kotikunnassa laadittu selvitys omaishoitajan ja hoidettavan kotona selviytymisestä. Hakija saa Kelasta kirjallisen päätöksen ja näkee sen myös Kelan verkkoasiointipalvelussa, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Lisätietoja:
Omaishoitajien kuntoutuskurssit (infolehtinen, pdf)
Näin haet kuntoutuskurssille (kela.fi/kuntoutus)
Kelan kuntoutusasioiden palvelunumero 020 692 205, arkisin klo 8–16.