Kysely Sydänlasten vanhemmille

Kysely Sydänlasten vanhemmille

Hyvät sydänlasten vanhemmat,

Vuonna 2015 käynnistyi tutkimus, jossa kerätään tietoa sydänlasten vanhempien parisuhteesta sekä elämänlaadusta. Tutkimuksella tuotetaan tietoa aihealueesta, jotta sydänlasten perheitä voidaan tukea. Tutkimukseen voi vielä ottaa osaa vastaamalla kyselylomakkeen kysymyksiin. 

Kyselylomakkeen täyttämisen edellytyksenä on, että perheessänne on sydänlapsi. Lapsen ikää tai sydänsairauden diagnoosia ei ole rajattu tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla kyselylomakkeeseen joka avautuu oheisesta linkistä. Molemmat vanhemmat täyttävät itsenäisesti oman kyselylomakkeen. Vastaaminen vie aikaa noin 20 minuuttia.  Sähköinen kyselyloma löytyy osoitteesta https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/13211/lomake.html.
Voit vastata lomakkeeseen myös vaiheittain, jolloin esitäytetyn lomakkeen tiedot lähetetään vastaajan sähköpostiin.  Esitäytetty lomake ei välity tutkijoille, vasta painamalla LÄHETÄ painiketta kyselylomake välittyy tutkijoille.

Tutkimukseen osallistuvien henkilötiedot tai muut tunnistetiedot eivät välity tutkijoille, eivätkä tule ilmi missään vaiheessa tutkimusprosessia. Tutkimukseen osallistujilla on oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen halutessaan missä vaiheessa tahansa ilmaisematta syytä siihen.

Lämpimät kiitokset osallistumisestanne tutkimukseen!

Lisätietoa tutkimuksesta antaa TtT, dosentti, Anna Liisa Aho, p. 044 0407 066 tai email: anna.l.aho(at)uta.fi ja TtT, dosentti, Anja Rantanen, p. 040 5068 960 tai email: anja.rantanen(at)uta.fi