Kysely sydänlasten leikkausajoista

Kysely sydänlasten leikkausajoista

Yhdistys haluaa kartoittaa viimeisen vuoden ajalta sydänlasten suunniteltujen leikkausten peruuntumisia, syitä peruutuksiin sekä kokonaisaikaa, joka odottaessa on mennyt ennen leikkaukseen pääsyä. Vastaajia pyydetään huomioimaan, että odotusajan katsotaan alkavan siitä, kun perhe on saanut tiedon asian käsittelystä kir-kar-kokouksessa sekä odotettavissa olevasta odotusajasta leikkaukseen (kiireellisyysaste). 

Kysely on avoinna 16.11. - 30.11.2021. Kyselyyn pääsette oheisen linkin kautta: https://forms.office.com/r/7GtxXZWtnj 

Vastaattehan kyselyyn vain kerran/talous virheellisen tiedon välttämiseksi!