Kutsu vuosikokoukseen

Kutsu vuosikokoukseen

Tervetuloa Sydänlapset ja -aikuiset ry:n sääntömääräinen vuosikokoukseen 27.4.2019 kello 9.00 - 11.30.  Kokous pidetään yhdistyksen aluepäivien yhteydessä Viking Linen M/S Gabriellalla (kokousristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki, lähtö 26.4., paluu 28.4.) Vuosikokoukseen osallistumisesta kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä yhdistyksen toimistolle 31.3. mennessä sähköpostitse tai puhelimitse p. 09 7527 5275, 050 4655 550

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat:
 
 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat.
 2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Käsitellään hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018 ja päätetään siitä.
 5. Käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto vuodelta 2018.
 6. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta tai päätetään muista toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto tai edellisen vuoden hallinto tai tilinpito mahdollisesti antaa aihetta.
 7. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja päätetään siitä.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2020
 9. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 talousarvioksi ja päätetään siitä.
 10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
 11. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.

Sydänlapset ja -aikuiset ry
HALLITUS