Kursansökningen till svenskspråkig träff den 14 – 16. 6.2019

Anmäl dig till den svenskspråkiga träffen i Åbo med denna blankett. Ansökningen och bilagor ska vara hos oss senast den 31.3.2019
Fyll i blanketten noggrant! 
 

Deltagare som inte är medlemmar betalar en programavgift på 50 euro per person.

Vuxen
Barn
Inkvartering
Kontakt information