Korona-virusepidemia - ohje lasten sydänsairauksiin liittyen

Korona-virusepidemia - ohje lasten sydänsairauksiin liittyen

Sydänlapset ja -aikuiset ry on pyytänyt Lastenkardiologiselta toimikunnalta kannanottoa siitä, mitkä synnynnäiset sydänviat ja -sairaudet määritellään korona-virusepidemiassa riskiryhmiin. 

On hyvä muistaa, että synnynnäisten sydänvikojen ja -sairauksien kirjo on hyvin laaja eikä infektioon liittyvä riski suinkaan ole samanlainen kaikille. Lisäksi sama sairaus voi olla eri ihmisillä vaikeusasteeltaan erilainen. Näiden syiden vuoksi riskejä on arvioitava yksilökohtaisesti eikä pelkästään diagnoosien perusteella. 
 
Suomen Sydänliitto
Lastenkardiologinen toimikunta

KORONAVIRUSEPIDEMIA  -  OHJE LASTEN SYDÄNSAIRAUKSIIN LIITTYEN

18.3.2020

Tähän saakka kertyneen tiedon mukaan lapsilla ja nuorilla koronavirusinfektio on ollut lieväasteinen. Sairastuneiden joukossa on jo varmasti ollut lapsia, joilla on erilaisia perussairauksia. Perussairauden omaavia lapsia on tietysti vain pieni vähemmistö, joten heistä ei ole kertynyt toistaiseksi kovin laajaa kokemusta. 

Koronavirusinfektioon ei ole rokotetta eikä spesifistä hoitoa. Hoito on oireenmukaista kuten muissakin hengitystieinfektioissa. Sairaalahoitoon joudutaan oireiden perusteella, kun kotihoito ei riitä (oli muita sairauksia tai ei).

Koulujen ja oppilaitosten sulkeminen on toimenpide, jolla yritetään hidastaa epidemian leviämistä väestössä.

Koronanviruksen suhteen lastenkardiologisista potilaista riskiryhmiksi voidaan luokitella seuraavia sairauksia sairastavat potilaat:
  • vaikea sydämen vajaatoiminta
  • keuhkoverenpainetauti
  • lapset, joiden keuhkoverenkierto on shuntin varassa (BT-shuntti, RV-PA shuntti)
  • leikkaamaton syanoottinen Fallotin tetralogia (TOF)
Näiden potilaiden kohdalla on muidenkin hengitystietulehdusten yhteydessä suurentunut riski joutua sairaalahoitoon.

Myös muiden sydänsairaiden lasten kanssa saatetaan päätyä sairaalahoitoon kuten kaikkien hengitystieinfektioiden yhteydessä. Asiasta ei kuitenkaan ole sellaista tietoa, että voitaisiin erikseen arvioida sairastumiseen liittyvää riskiä diagnoosiryhmittäin.

Lapsen yleisvoinnin perusteella pitää arvioida, onko tarvetta päivystykselliseen lääkärissäkäyntiin. Noudatamme kaikkien kohdalla THL:n suosituksia. Yleisen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan suositellaan kotiin jäämistä, mikäli se on mahdollista.

Tuija Poutanen
Lastenkardiologi,
Puheenjohtaja

 

 Jos epäilet koronavirustartuntaa, otathan aina ensin puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemallesi tai Päivystysapuun numeroon 116 117. 

✔ Jos yleisvointi on hyvä, lasta voidaan hoitaa kotona oireenmukaisella hoidolla, kuten huolehtimalla kuumelääkityksestä ja riittävästä nesteytyksestä. Jos yleiskunto huononee, tulee olla välittömästi yhteydessä sairaalaan. 

✔ Viranomaisohjeet - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos