Kirjoitelmapyyntö Pro Gradu -tutkielmaan

Kirjoitelmapyyntö Pro Gradu -tutkielmaan

KIRJOITELMAPYYNTÖ PRO GRADU –TUTKIELMAA VARTEN

Olen erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa ja teen pro gradu –tutkimusta pitkäaikaisesti sairastuneiden lasten vanhempien kokemuksista terveydenhuollon ja oppilaitosten yhteistyöstä. Tutkielmassani pyrin kuvaamaan, kuinka vanhemmat kokevat yhteistyön koulun, terveydenhuollon ja perheiden välillä, mitä eri tukimuotoja perheet ovat saaneet ja kuinka yhteistyö näkyy tuen toteuttamisessa sekä millaiset seikat nousevat keskeisiksi yhteistyön kannalta. Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen, otteeltaan narratiivinen ja aineistona toimivat vanhemmilta kerätyt kirjoitelmat. Tutkielman myötä saatua tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämisessä. Tutkielmaa ohjaa yliopistonlehtori, KT Kaisa Pihlainen Itä-Suomen yliopistosta.

Pyytäisinkin nyt sinua, pitkäaikaisesti sairastuneen lapsen vanhempi, kirjoittamaan aiheesta. Kuinka koette yhteistyön terveydenhuollon ja koulun välillä? Millaisia tukimuotoja olette saaneet, näkyykö yhteistyö tuen toteuttamisessa? Millaiset seikat ovat keskeisiä yhteistyön kannalta? Millaista yhteistyö olisi parhaimmillaan? Kirjoitelman sisältö sekä pituus ovat vapaita. Voit kirjoittaa nimettömänä. Käytän kirjoitelmia vain pro gradu -tutkielmaani ja kirjoitelmat ovat luottamuksellisia. Voit lähettää kirjoitelmasi alla olevan linkin kautta e-lomakkeella tai sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen. Annan mielelläni myös lisätietoja tutkielmastani. Lähetäthän kirjoituksesi aiheesta 31.10.2018 mennessä.

Linkki e-lomakkeelle: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/21072/lomake.html

sähköpostiosoite: tiinle(at)student.uef.fi

ystävällisin terveisin,

Tiina Leskinen Itä-Suomen yliopisto,
Filosofinen tiedekunta,
Erityispedagogiikka