Olet täällä

Haku sydänvikaa sairastavien lasten perhekursseille on alkanut!

Haku sydänvikaa sairastavien lasten perhekursseille on alkanut!

Lapsen sydänsairaus muuttaa koko perheen elämää monin tavoin. Verve Mikkelin toteuttamat kurssit on tarkoitettu sydänsairaille lapsille, heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Kurssit tarjoavat tietoa sairaudesta ja kuntoutuksesta sekä mahdollisuuden jakaa sairauteen liittyviä kokemuksia muiden kanssa, virkistäytymistä unohtamatta.

Kurssiohjelma perheen tarpeiden mukaan
Kurssit on kohdennettu:
  • sydänvikaa sairastaville alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
  • sydänvikaa sairastaville ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
Kurssi on kaksiosainen (5+5 päivää) ja jaksot toteutetaan puolen vuoden aikana. Jokaiselle kurssille pääsee mukaan 10 perhettä.

Ohjelma painottuu kurssilaisten yksilöllisen tarpeen mukaan. Ohjelmassa on asiantuntijaluentoja sekä erilaisia ryhmäkeskusteluja. Kuntoutujilla ja vanhemmilla on tarvittaessa mahdollisuus myös kahdenkeskisiin keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa. Lastenohjaajat järjestävät lapsille heidän ikätasoaan vastaavaa ohjelmaa vanhempien ohjelman ajaksi. Lisäksi kurssin ohjelmassa on ohjattua liikuntaa ja koko perheen yhteisiä toimintatuokioita.

Monipuolinen asiantuntemus
Kurssilla perheiden tukena on eri alojen asiantuntijoita. Työryhmään kuuluu sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosionomi, psykoterapeutti ja lastenohjaajia. Kurssiin sisältyy myös lasten erikoislääkärin ja ravitsemusterapeutin ryhmäkeskustelut. Kurssin lopussa arvioidaan perheen tavoitteiden toteutumista, kurssin aikana tehtyjä havaintoja ja sovitaan jatkotoimenpiteistä.

Kurssin ajankohta
  • Sydänvikaisten ala- ja yläkouluikäisten, lasten ja nuorten perhekurssi, 59791, ajankohta: 22.02.2016-26.02.2015 ja 08.08.2016-12.08.2016
  • Sydänvikaisten alle kouluikäisten, yli 1-vuotiaiden lasten perhekurssi, 59787, ajankohta: 02.05.2016-06.05.2016 ja 17.10.206-21.10.2016
  • Sydänvikaisten alle kouluikäisten, yli 1-vuotiaiden lasten perhekurssi, 59789, ajankohta: 27.06.2016-01.07.2016 ja 05.12.2016-09.12.2016

Valtakunnallinen Verve
Verve perustaa palvelutoimintansa kehittämisen paitsi yleisen tutkimustiedon myös oman perustutkimustoiminnanvaraan. Verven palvelut ovat joustavasti kaikkien suomalaisten ulottuvilla yhdeksästä toimipaikasta käsin.

Kurssille hakeminen
Kelan kustantamalle kurssille haetaan Kelan kuntoutushakemuslomakkeella (KU 132). Hakemukseen tarvitaan mukaan
myös lääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Kurssit ovat maksuttomia ja niiden ajalta on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa ja matkakulukorvaukset. Kelan kurssihausta voi hakea kurssin numerolla lisätietoa ja hakulomakkeen (pdf).
Lisätiedot ja hakuohjeet: Verve Mikkelin kuntoutussihteeri, p. 040 044 2527, kuntoutussihteeri.mikkeli@verve.fi