En helg för svenskspråkiga familjer


14.6.2019 17:30 - 16.6.2019 13:00
Det här är första gången en dylik informations- och kamratstödsträff ordnas för svenskspråkiga hjärtebarnsfamiljer. Träffen är på badhotellet Caribia i Åbo och under helgen erbjuds ett mångsidigt program. Det blir bland annat expertföreläsningar, en chans att träffa människor i samma situation och att koppla loss från vardagen. Helgens centrala syfte är kamratstöd och att få information under föreläsningar av olika slag om allt som har med medfödda hjärtfel att göra.

Det går bra att endast familjens vuxna deltar, men om man vill kan man ta barnen med sig. Medan de vuxna går på föreläsningar har barnen eget program i grupper som är anpassade efter ålder och utvecklingsnivå.

Läs mer om träffen och anmäl dig senast 31.3.2019!