En helg med kamratstöd och information för svenskspråkiga familjer

Det blir en svenskspråkig träff med kamratstöd och information i Hjärtebarn och -vuxna rf:s regi. Träffen är på badhotellet Caribia i Åbo den 14 – ­16. juni och under helgen erbjuds ett mångsidigt program. Det blir bland annat expertföreläsningar, en chans att träffa människor i samma situation och att koppla loss från vardagen. Anmäl dig och kom med!

Helgens centrala syfte är kamratstöd och att få information under föreläsningar av olika slag om allt som har med medfödda hjärtfel att göra. Det här är första gången en dylik informations- och kamratstödsträff ordnas för svenskspråkiga hjärtebarnsfamiljer. Programmet har ungefär samma innehåll och tidtabell som föreningens andra helgkurser. Informationen som ges under helgen är främst ämnad för vuxna. Det går bra att endast familjens vuxna deltar, men om man vill kan man ta barnen med sig. Medan de vuxna går på föreläsningar har barnen eget program i grupper som är anpassade efter ålder och utvecklingsnivå. Familjerna kan alltså besluta själva om de vuxna vill koppla loss en stund från vardagen eller om de även tar med barnen för att njuta av kursens innehåll. Storleken på de familjer som tas ut till träffen avgör hur många familjer som kan delta eftersom det naturligtvis kostar en hel del att ordna barnpassning. Preliminärt finns det plats för 20 familjer på träffen.

Mys på Caribia

Det mångsidiga badhotellet Caribia bjuder på en bra omgivning för en lyckad helg, oavsett om du kommer ensam, på tumanhand eller med hela familjen. Det är lätt att ta sig till Caribia både med egen bil eller kollektivt. Inkvarteringen sker i huvudsak i dubbelrum, men vi har med tanke på stora familjer preliminärt också reserverat rum där fem personer kan övernatta. I egenandelen av kostnaderna för helgen ingår inkvartering från fredag till söndag, måltiderna som nämns i programmet samt gym, badanläggning och internetuppkoppling. Helgens program är mångsidigt med expertföreläsningar med mera. Du har också en ypperlig chans att skapa kontakter till och utbyta erfarenheter med andra hjärtebarnsföräldrar och personer med medfödda hjärtfel, och förstås bara umgås och ha det trevligt.

Ekonomiskt stöd

Hjärtebarn och -vuxna rf svarar för den största delen av träffens kostnader. För vuxna är egenkostnaden för träffen 100 euro per person, för barn 1-13 år 50 euro per barn och för barn under 4 år 25 euro. I den egna andelen ingår inkvartering, helpension och programmet. Det går bra att delta ensam utan partner eller barn. Då sker inkvarteringen i dubbelrum på en kvinno- eller mansplats. För ett enkelrum debiteras en tilläggsavgift på 40 euro för hela helgen. Deltagare som inte är medlemmar betalar en programavgift på 50 euro per person.
Resekostnaderna står var och en för själv. Deltagarna kan ansöka om FPA-stöd för resan, det förutsätter ett A-, B-, C- eller D-läkarutlåtande eller en fritt formulerad remiss av läkaren, där behovet av anpassningsträning framgår. Utlåtandena ska skickas till Hjärtebarnsföreningens kontor redan före träffen. Helgens program och deltagarintyg ska bifogas till ansökningen om reseersättning. Deltagarna kan också ansöka om ekonomiskt stöd för träffen genom att be om en betalningsförbindelse av sitt eget sjukhus. Den vårdande läkaren kan ge mer information om betalningsförbindelser. Deltagarna anhåller själva om betalningsförbindelse och det ska också nämnas på anmälningsblanketten till föreningen.

Anmäl er!

Du ansöker till träffen via föreningens egen kursansökning som öppnas här snart. Som bilaga behövs en kopia av den senaste vårdjournalen, som kan skickas per post. Vi ber även om en fritt formulerad ansökan om varför just du/din familj ska väljas till träffen. Ansökningen med bilagor ska vara hos Hjärtebarn och -vuxna rf senast den 31.3.2019. Förstahandskriteriet för att bli vald är deltagarens behov av rehabilitering. Behovet påverkas av diagnosen och sjukdomens tillstånd samt även till exempel kommande ingrepp och stödbehov. Företräde har de som inte förut deltagit på motsvarande kurser. Men att du deltagit förut är inte ett hinder för att ansöka om att få vara med igen, eller att bli vald. Ifall valet inte görs med stöd av ovannämnda kriterier väljs deltagarna genom lottning. Observera att det finns ett begränsat antal platser till träffen! Det finns platser för kring 20 familjer, beroende på familjernas storlek och antalet barn som kommer med.

Till kursansökning

Programstommen

Vi jobbar på programmet under vårens lopp och du får gärna kontakta oss om du har tips på bra föreläsare eller föreläsningstema. Du kan alltså fortfarande påverka helgens program om du vill. Ge ditt förslag och/eller önskemål när du anmäler dig eller skicka separat med e-post till toimisto(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi före den 28.2. Helgens program kommer upp här så fort det blir klart.

Fredag 14.6
14.00 –                             Ankomst och anmälan
17.30 – 19.00                   Gruppdiskussion, välkommen
19.00 –                             Möjlighet att besöka badanläggningen
21.00 –                             Kvällsbit

Lördag 15.6
08.00 –                             Frukost
09.30 – 11.30                    Föreläsningarna börjar - eget program för barnen
12.00 – 13.00                    Lunch
13.00 – 16.30                    Föreläsningarna fortsätter
17.00 – 18.00                    Middag
18.00 –                              Bada eller ha lördagsmys tillsammans

Söndag 16.6
08.00 –                             Frukost
09.30 – 13.00                   Föreläsningar
13.00 –                             Utcheckning och lunch