Synjan työryhmän tehtävät

Työryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää ja toteuttaa sydännuorten ja -aikuisten tapaamisia, toimintaa, tiedotusta ja edunvalvontaa. Se toimii yhteistyössä yhdistyksen hallituksen, toimiston ja alueosastojen kanssa. Työryhmätyöskentely vaatii sitoutumista ja kokousten välillä keskustellaan tarvittaessa myös sähköpostitse. Työryhmässä  pääset vaikuttamaan sydännuorten ja -aikuisten asioihin. Työryhmässä voi hyödyntää omia harrastuksia, koulutusta, työkokemusta ja muita taitoja.

Tehtävät:

  • Työryhmässä on nimetty puheenjohtaja, jonka roolin mukainen tehtävä kokouksen johtamisen lisäksi on kokouksen esityslistan tekeminen. Varapuheenjohtaja ottaa tarvittaessa puheenjohtajan tehtävät hoitaakseen.
  • Yli 18-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden yhteyshenkilöt toimivat pääsääntöisesti tapaamisten vetäjinä ja ovat muutenkin nimetyt yhteyshenkilöt mahdollisia yhteydenottoja varten.
  • Työryhmässä on yksi kiintiöpaikka alle 18-vuotiaalle nuorten edustajalle, joka on tasavertainen ryhmän jäsen ja tuo puolestaan nuorta näkökulmaa ja edustusta.
  • Työryhmässä on yksi kiintiöpaikka yli 35-vuotiaiden edustajalle, joka puolestaan tulee tuomaan ryhmään näkökulman siitä, mitä varttuneemmat synjalaiset tapaamisilta toivovat.
  • Kuntoutusvastaava on yhdistyksen kuntoutustyöryhmän jäsen ja hän on mukana valitsemassa kurssilaisia yhdistyksen kesän kursseille.
  • Tiedotusvastaava osallistuu jäsenlehden tekemiseen ja tuo lehteen synjalaisten näkökulmaa.
  • Yhdistyksen aluesihteeri toimii kokousten sihteerinä ja hoitaa tapaamisten käytännön järjestelyt.
Sinäkin voit tulla mukaan! Tule Synjan vuosikokoukseen ja asetu ehdokkaaksi! Työryhmän puheenjohtaja tai Sydänlapset ja -aikuiset ry:n aluesihteeri antavat mielellään lisätietoja työryhmätyöskentelystä. 

Lisää: