Synjan työryhmä

Synjan työryhmän edustajat tulevat eri puolilta Suomea, joten he toimivat kaikkien Suomen synjalaisten puolestapuhujina. Synjan työryhmä valitaan aina synjan vuosikokouksessa. Työryhmä pitää vuosittain 4-5 kokousta, joissa suunnitellaan tulevien tapaamisten ohjelmaa ja muita asioita sekä tarkastellaan toteutuneita tapaamisia ja niiden palautteita. Palautteista poimitaan mahdolliset ideat tulevia tapaamisia varten. Vuosikokous pidetään vuoden lopulla ja siellä valitaan työryhmään edustajia seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Jokaiselle Synjan työryhmän jäsenelle määräytyy oma tehtävänsä. Työryhmä tekee kuitenkin paljon asioita yhdessä. Yhdistyksen aluesihteeri toimii työryhmän sihteerinä.

Työryhmä ottaa mielellään vastaan ideoita tapaamisten ohjelmasta ja pitopaikoista. Parhaiten se onnistuu laittamalla sähköpostia työryhmälle osoitteella synja(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi.

Synjan nuorten, alle 18-vuotiaiden yhteyshenkilö:
Niina Wunsch, p. 040 9103 905

Synjan aikuisten, yli 18-vuotiaiden yhteyshenkilö:
Jani Kujo, p. 044 0889 818


Synjan työryhmän jäsenet:
Sanna Lehto, puheenjohtaja
Tuomas Ojapelto, varapuheenjohtaja
Aki Huttunen, jäsen
Aino Laine, kuntousvastaava
Jani Kujo, aikuisten yhteyshenkilö
Niina Wunsch, nuorten yhteyshenkilö
Oskari Grönroos, tiedotusvastaava
Paavo Kurttila, nuorten edustaja
Terhi Ursin, yli 35-vuotiaiden edustaja