Synjan työryhmä

Synjan työryhmän edustajat tulevat eri puolilta Suomea, joten he toimivat kaikkien Suomen synjalaisten puolestapuhujina. Synjan työryhmä valitaan aina synjan vuosikokouksessa. Vuosikokous pidetään vuoden lopulla ja siellä valitaan työryhmään edustajia seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Jokaiselle Synjan työryhmän jäsenelle määräytyy oma tehtävänsä, mutta paljon asioita tehdään kuitenkin yhdessä. Työryhmä pitää vuosittain 3-4 kokousta pääasiassa pääkaupunkiseudulla, joissa suunnitellaan tulevien tapaamisten ohjelmaa ja muita asioita sekä tarkastellaan toteutuneita tapaamisia ja niiden palautteita. Palautteista poimitaan mahdolliset ideat tulevia tapaamisia varten. Työryhmän jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, mutta heille korvataan kokousmatkakulut. Työryhmäläisten mielestä kokoustaminen on ollut kivaa ja melko epävirallista. Tunnelma on leppoisa ja jokainen saa sanoa oman mielipiteensä. Yhdistyksen yhdistyskoordinaattori toimii työryhmän sihteerinä.

Työryhmä ottaa mielellään vastaan ideoita tapaamisten ohjelmasta ja pitopaikoista. Parhaiten se onnistuu laittamalla sähköpostia työryhmälle osoitteella synja(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi tai suoraan työryhmän jäsenelle. työryhmän jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi

Synjan työryhmän jäsenet:
Aino Jokela, puheenjohtaja
Lina-Lotta Kauhanen, varapuheenjohtaja
Jani Kujo, aikuisten yhteyshenkilö
Niina Wunsch, nuorten yhteyshenkilö
Krista Mannermetsä, tiedotusvastaava, Kv-vastaava
Leon Gustafsson, nuorten edustaja
Terhi Ursin, yli 35-vuotiaiden edustaja
Markus Pätäri, jäsen
Jyri Ruotsalainen, jäsen

Lisää: