Kutsu päivätyökeräykseen Sydänlasten hyväksi

Suomessa syntyy joka viikko 10 sydänvikaista lasta!

Miksi? Syytä siihen emme tiedä. Yhdellä prosentilla kaikista syntyvistä lapsista on synnynnäinen sydänvika. Useimmat heistä tarvitsevat yhden tai useamman korjausleikkauksen selviytyäkseen. Monella sydänvikaisella lapsella on alkutaival rankka, mutta kaikesta huolimatta suurin osa heistä elää täyttä elämää. Sankaritarinoita on jo onneksi tuhansia!

Elämä pitkäaikaissairauden kanssa vaatii sopeutumista niin sairaalta itseltään kuin hänen perheeltään ja muilta läheisiltä. Sydänvika ei välttämättä näy ulospäin. Toiminnassamme on keskeisintä, että yksikään sydänlapsi, sydännuori tai heidän läheisensä eivät kokisi olevansa yksin asiansa kanssa. Tarvitsemme tähän teidän apuanne.

Sydänlapset ja -aikuiset ry kutsuu kaikkia maamme yläasteiden ja lukioiden oppilaita yhdistyksen hyväksi järjestettävään päivätyökeräykseen keräämään varoja synnynnäisesti sydänvikaisille lapsille ja nuorille.

Sydänlapset ja -aikuiset ry on vuonna 1975 perustettu valtakunnallinen synnynnäisesti sydänvikaisten lasten, nuorten, aikuisten sekä heidän läheistensä etujärjestö. Tavoitteenamme on turvata jokaisen synnynnäisesti sydänvikaisen tutkimus- ja leikkaushoito Suomessa. Toimenkuvamme on laaja; toimimme niin edunvalvojana, tiedottajana kuin tukijanakin – siis sydänystävänä. Tätä pyydämme myös teiltä!

Tule mukaan päivätyökeräykseen sydänlasten hyväksi!

Päivätyökeräyksessä oppilaat tekevät yhden koulupäivän työtä esimerkiksi kotona tai jossakin yrityksessä. Päivän työstä saatu korvaus lahjoitetaan Sydänlapset ja -aikuiset ry:n toiminnan tukemiseen. Oppilaiden päivätyön suositushinta on 10 euroa/oppilas. Oppilaat on vakuutettu yhdistyksen toimesta päivätyökeräyspäivänä. Halutessanne voitte jättää viidesosan keräyksen tuotosta koulun oppilaskuntatoimintaan tai vaikkapa leirikoulun toteuttamiseen.

Päivätyökeräyksellä saadut varat tullaan käyttämään sydänvikaisten lasten, nuorten, aikuisten sekä heidän perheidensä tukemiseen mm. kuntoutus- ja leiritoiminnan rahoittamiseen, tiedottamiseen sekä alueellisen toiminnan tukemiseen.

Kutsumme koulunne oppilaita tulemaan mukaan kampanjaamme. Keräysajankohdan koulu voi päättää itse. Pyydämme teitä ilmoittautumaan oheisella ilmoittautumislomakkeella Sydänlapset ja -aikuiset ry:lle hyvissä ajoin ennen suunniteltua keräyspäivää. Vastaanotettuamme ilmoittautumisenne toimitamme teille ohjeet päivätyökeräyksen toteuttamisesta sekä tarvittavat keräyslomakkeet.

Lisätietoja yhdistyksestä ja toiminnastamme saatte näiltä www-sivuilta.

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Katja Laine
toiminnanjohtaja
p. 044 2727 717
katja.laine(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi

Rahankeräyslupa on voimassa 3.2.2017-31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan numero - RA/2017/119