Olet täällä

Synjan työryhmä

Synjan työryhmän edustajat tulevat eri puolilta Suomea, joten he toimivat kaikkien Suomen synjalaisten puolestapuhujina. Synjan työryhmä valitaan aina synjan vuosikokouksessa. Työryhmä pitää vuosittain 4-5 kokousta, joissa suunnitellaan tulevien tapaamisten ohjelmaa ja muita asioita sekä tarkastellaan toteutuneita tapaamisia ja niiden palautteita. Palautteista poimitaan mahdolliset ideat tulevia tapaamisia varten. Vuosikokous pidetään vuoden lopulla ja siellä valitaan työryhmään edustajia seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Jokaiselle Synjan työryhmän jäsenelle määräytyy oma tehtävänsä. Työryhmä tekee kuitenkin paljon asioita yhdessä. Yhdistyksen aluesihteeri toimii työryhmän sihteerinä.

Työryhmä ottaa mielellään vastaan ideoita tapaamisten ohjelmasta ja pitopaikoista. Parhaiten se onnistuu laittamalla sähköpostia työryhmälle osoitteella synja(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi.

Synjan nuorten, alle 18-vuotiaiden yhteyshenkilö:
Krista Mannermetsä, p. 045 3456 333

Synjan aikuisten, yli 18-vuotiaiden yhteyshenkilö:
Aki Huttunen, p. 050 3297 059


Synjan työryhmän jäsenet vuonna 2016:
Krista Mannermetsä, puheenjohtaja, nuorten yhteyshenkilö ja kv-vastaava
Filiz Bedretdin, tiedotusvastaava, varapuheenjohtaja
Aki Huttunen, aikuisten yhteyshenkilö
Sanna Lehto, kuntoutusvastaava
Oskari Grönroos, tiedotusvastaava
Paavo Kurttila, nuorten edustaja
Marjatta Lavonen, yli 35-vuotiaiden edustaja
Aino Laine, jäsen
Tuomas Ojapelto, jäsen


Voit lähettää sähköpostia työryhmälle osoitteella synja(at)sydanlapsetjaaikuiset.fi